Menig bedrijf koopt teleconferences in bij een telecomaanbieder, zoals KPN. Dat kost niet alleen geld, het moet ook goed en tijdig gepland worden. Dit kan ook (veel) simpeler!

Blockchain wordt wel beschouwd als een innovatie binnen de IT wereld die vergelijkbaar zou zijn met bijvoorbeeld de komst van open-source software. Maar is dit wel zo?

Het galmt van de onrust in IT land, geen machine zou nog veilig zijn. Hoe zit dat nu precies?

Microsoft heeft in een aantal van haar producten intelligente technologieën doorgevoerd die het leven van gebruikers moeten vereenvoudigen. Waar zie je dat terug?

Waar zijn bedrijven anno 2018 nu het meest mee bezig als het gaat om ICT? Die vraag hebben wij voorgelegd aan onze consultants en daar kunt u weer uw voordeel mee doen. Want wat in de markt geldt, geldt waarschijnlijk ook voor u of zal binnen afzienbare tijd ook voor u kunnen gaan spelen. We hebben daarom een viertal trends voor u op een rijtje gezet. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens­bescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit zal voor veel organisaties betekenen dat zij aanpassingen moeten doorvoeren.

Binnen Microsoft Office 365 wordt, afhankelijk van het afgenomen abonnement, een aantal apps meegeleverd die in praktijk weinig gebruikt wordt. Hier geldt echter zeker voor, dat onbekend onbemind maakt, want voor een aantal van deze apps geldt dat het de moeite meer dan waard is om te onderzoeken of ze van nut kunnen zijn, zoals Microsoft Delve.

Voor het overgrote deel van de organisaties is ICT onontbeerlijk geworden. Als de IT systemen niet meer beschikbaar zijn, betekent dit dat medewerkers niet meer kunnen werken, klanten geen orders uitgeleverd krijgen of vragen niet meer beantwoord kunnen worden. Hoewel er bij veel bedrijven zo nu en dan (vaak korte) storingen zijn, lijken maar weinig mkb’ers zich hier echt druk om te maken. Blijkbaar hebben zij een rotsvast vertrouwen in hun digitale omgevingen of staan ze huiverig tegenover de kosten die gemoeid zouden kunnen gaan met het veiligstellen van hun ICT platform.

Veel mensen kennen het gebruik van een VPN verbinding als iets dat “moet” om veilig te kunnen werken. VPN is de afkorting van Virtual Private Network en wordt gebruikt om via het internet twee netwerken met elkaar verbinden of een computer met een netwerk verbinden. In feite wordt een soort afgeschermde tunnel gelegd tussen de twee onderdelen en binnen die tunnel worden gegevens versleuteld heen en weer gestuurd. Zou die tunnel er niet zijn, dan zouden derden kunnen zien wat er tussen beide onderdelen wordt verstuurd.

Zoals bekend maken heel veel bedrijven en particulieren gebruik van een of meerdere Wireless Access Points (WAPs)  om draadloos mee te kunnen werken. Bij Wifi wordt een draadloos signaal tussen de WAP en het te gebruiken apparaat verstuurd. Een dergelijk signaal is, indien het onversleuteld zou worden verstuurd, relatief eenvoudig te onderscheppen. Hierdoor kunnen betaalgegevens of andere gevoelige informatie ongewild bij derden terecht komen.