Hoewel iedereen die zich met het ontwikkelen van website bezig houdt dit weet, wordt het nog niet veel toegepast; de eerste tien seconden van het bezoek van een nieuwe bezoeker, zijn cruciaal voor het blijven of vertrekken en dus uiteindelijk belangrijk voor het succes van de site. Maar ook de eerste paar seconden van het bekijken van een pagina spelen een cruciale rol. Zaak dus om enkele tips te kennen over hoe pagina’s geoptimaliseerd zouden kunnen worden.


Facebook kent op moment van schrijven meer dan 7,5 miljoen gebruikers in Nederland. In de praktijk betekent dit dat een van de twee internetgebruikers in Nederland een Facebook gebruikers is en dat 45% van de Nederlandse populatie op Facebook zit.


Hoe zal ICT zich in 2013 en daarna ontwikkelen? Onze jaarlijkse poging om in de glazen bol te kijken die de toekomst van ICT voorspelt, richt zich dit jaar op onder andere het steeds verder oplossen van de kloof tussen offline en online, cloud oplossingen, duurzaamheid en biologische in-, en output. We hebben deze beelden ontwikkeld op basis van marktvraag, marktontwikkelingen, wetenschap en onderzoek. Door al deze zaken in een kom te stoppen en ze te mengen, ontstaat een toekomstbeeld.


Als de identiteit van een organisatie steeds belangrijker wordt voor het concurrentievoordeel op langer termijn, wat is dan die identiteit?


Steeds vaker vernemen we over bedrijven die email proberen te bannen uit hun organisatie. Email zou een soort digitale vervuiling zijn die eerder contraproductief zou werken dan dat het de werkprocessen zou ondersteunen. Maar is dit nu wel zo?


Dat de samenleving en daarmee de maatschappij veranderd is, behoeft nauwelijks betoog. Reality tv blikt juist naar binnen en ook de opkomst van het internet heeft onze visie veranderd. Dat internet  een belangrijke rol heeft gespeeld in het veranderen van onze samenleving, kan worden bediscussieerd: is het deze technologie die de samenleving heeft veranderd, of is het de veranderende samenleving die internet mogelijk maakte? Hoe het ook zij, ook de mogelijkheden van het internet hebben met zich mee gebracht dat we meer en vaker een “blik naar binnen”  kon werpen bij derden. En daar werd veel gebruik van gemaakt, met alle gevolgen van dien.


Retargeting, ook remarketing genoemd, zorgt er voor dat een advertentie met een merk of een product de potentiële klant volgt, al is hij van de website verdwenen. Hoe werkt retargeting eigenlijk en hoe voorkom je irritatie bij bezoekers?


Er is steeds meer te horen en te lezen over big data. Het zou belangrijk zijn daar iets mee te doen of daar rekening mee te houden. Maar wat is “big data” eigenlijk en hoe belangrijk is het?


Hoewel veel gebruikers denken dat een goede bescherming van de netwerkomgeving gerealiseerd is met een firewall en antivirussoftware, moeten we hen teleurstellen. Het valt niet mee om echt goed beschermd te zijn.


Mensen kijken 3D, maar op een beeldscherm is alles 2D. Waarom werken schermen niet met 3D, zoals vroeger de View-Master? Al in de 19de eeuw hadden we daar apparaten voor!