Om verschillende redenen, niet op de laatste plaats de financiën, kan het interessant zijn te onderzoeken of het gebruik van open source producten zoals Linux-distributies en Apache OpenOffice geen plaats in de zakelijke MKB automatisering moeten krijgen. De Rijksoverheid stimuleert de overheidsorganisaties in ieder geval al wel om open source software te gebruiken, maar verplicht dit niet. In een aantal andere landen is dit wel van kracht voor overheidsorganisaties. Men wil hiermee soms de macht en afhankelijkheid van bepaalde commerciële organisaties afbouwen.

De Information Technology Infrastructure Library (ITIL) is waarschijnlijk de meest bekende en geaccepteerde manier om IT services mee te kunnen opzetten of verbeteren. ITIL verschijnt overigens in versies. Vanaf ITIL versie 3 richt men zich vooral op een klantgerichte benadering. De gebruiker staat dus centraal bij ITIL 3, in plaats van de techniek.

Maar weinig organisaties zijn op zoek naar een Unified Communications oplossingen, laat staan dat ze er over beschikken. Toch kon dit wel eens een belangrijke stap zijn om zichzelf verder te kunnen professionaliseren en nog efficiënter te worden.

In april 2014 behaalde LinkedIn meer dan 300 miljoen gebruikers. Ongeveer de helft daarvan bevindt zich buiten de Verenigde Staten. Er bevinden zich zowat evenveel vrouwen als mannen op LinkedIn.

Wie zou niet eens, al is het maar voor even, in het lichaam van een ander willen kruipen zodat hij op die manier naar de wereld zou kunnen kijken? En op die manier de wereld te verkennen? Een invalide persoon zou dan kunnen wandelen, je zou je in het lichaam van een ander geslacht kunnen bevinden.

Met een 3D printer kan men driedimensionale objecten maken op basis van een digitaal model. Deze technologie is zeker niet nieuw, maar is nu al wel zo ver ontwikkeld dat het binnen het bereik van de consument en de MKB-er is gekomen.

De huid van bijvoorbeeld een krokodil heeft een harde structuur van zogeheten hoornplaatjes. Ooit willen voelen? Dan kan straks als Fujitsu haar nieuwe tablet in de winkels heeft liggen. Het Haptic Sensor Tablet moet straks namelijk de structuur van het scherm kunnen veranderen waardoor het anders gaat aanvoelen. Kijk je dan naar een afbeelding van de huid van de krokodil, dan zou het scherm ook het gevoelseffect van het aanraken van een krokodillenhuid moeten kunnen leveren.

Een van de minder bekende onderwerpen van Search Engine Optimalisation (SEO) is wel die van de semantic markup. Toch is dit een enorm belangrijk onderdeel geworden dat niet onderschat mag worden!

In de afgelopen 10 jaar is de vraag naar meer en snellere opslagmedia exponentieel toegenomen. In mijn notebook bevindt zich hierdoor al meer dan het dubbele van de harddiskruimte die enkele jaren geleden nog als extreem groot werd beschouwd op een fileserver.

Binnen veel organisaties worden facturen via papier verspreid en ontvangen. Daar waren altijd juridische en wettelijke redenen voor, maar deze zijn vanaf 2009 aanzienlijk gewijzigd toen besloten werd dat de Belastingdienst elektronische facturen (e-facturen) op dezelfde manier zou behandelen als papieren facturen. Hierdoor kunnen organisaties hun facturen voortaan ook elektronisch (bijvoorbeeld als pdf) versturen tegen dezelfde voorwaarden als papieren facturen.