De vrije meningsuiting is terecht een groot goed in ons land. Op sociale media mag dan ook van alles gezegd worden. Prima natuurlijk, maar zoals bij alles is er ook een keerzijde en waar trekken we de grens?

OCR software lijkt zijn langste tijd te hebben gehad nu RDR (Robotic Document Data Recognition) software de markt van het scannen en begrijpen van wat er gescand wordt, probeert te veroveren.

Artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) is niets anders dan een vorm van intelligentie die door machines wordt gebruikt. Maar is dit wel veilig? Hoe nuttig is het?

Nu wij steeds meer online doen en er steeds meer (gevoelige) informatie online wordt opgeslagen wordt het ook steeds belangrijker dat niet alleen de data veilig wordt opgeslagen, maar dat de toegang tot accounts ook veiliger wordt gemaakt. De nieuwe Web Authentication standaard probeert hier een oplossing in te zijn.

Soms worden VLANS geconfigureerd in plaats van een enkel LAN. Wat zijn hier de verschillen tussen en welke voor- en nadelen horen hierbij?

Wat is nu eigenlijk een IP-adres en waarvoor wordt dat gebruikt? Menigeen duizelt het soms als gesproken wordt over IP nummers, IP adressen, vaste IP adressen en bijvoorbeeld DHCP. Maar echt moeilijk blijkt het niet te zijn.

Met name binnen het MKB vallen steeds meer slachtoffers van cybercrime. Nu al wordt gesproken in het Nederlandse bedrijfsleven van een schade van meer dan 10 miljard euro per jaar. Waarom is dit zo en wat is daar tegen te doen?

Wanneer gebruik wordt gemaakt van dubbele authenticatie zou de kans op misbruik van een account veel minder snel kunnen optreden. Maar hoe werkt dit en is dit echt wel zoveel veiliger?

Veel gebruikers zijn gewend om met VPN te werken, maar handig vinden ze het vaak niet. Je hebt meestal speciale VPN software op je PC of laptop nodig, dat ook nog eens geconfigureerd moet worden en apart opgestart moet worden voor gebruik. Soms zijn er zelfs aparte licenties voor nodig. Wanneer je verbinding moet maken met een ander netwerk kan het zo maar voorkomen dat je weer een andere VPN client moet installeren.

Veel organisaties gebruiken een fileserver voor het opslaan van bestanden. Maar met een nas zouden ze vaak ook goed uit de voeten kunnen. Dus waarom geen nas gebruiken?