Het risico dat medewerkers voor organisaties kunnen opleveren is vele malen groter dan de risico’s die ontstaan door bijvoorbeeld hackers of virussen. Dit blijkt opnieuw uit recent onderzoek, maar ook uit onze eigen ervaringen.

Onlangs werden banken en zelfs de Belastingdienst plat gelegd door zogenaamde DDoS aanvallen. Wat is dat voor een soort aanval en hoe bedreigend is dit?

Menig bedrijf koopt teleconferences in bij een telecomaanbieder, zoals KPN. Dat kost niet alleen geld, het moet ook goed en tijdig gepland worden. Dit kan ook (veel) simpeler!

Waar zijn bedrijven anno 2018 nu het meest mee bezig als het gaat om ICT? Die vraag hebben wij voorgelegd aan onze consultants en daar kunt u weer uw voordeel mee doen. Want wat in de markt geldt, geldt waarschijnlijk ook voor u of zal binnen afzienbare tijd ook voor u kunnen gaan spelen. We hebben daarom een viertal trends voor u op een rijtje gezet. 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens­bescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit zal voor veel organisaties betekenen dat zij aanpassingen moeten doorvoeren.

Binnen Microsoft Office 365 wordt, afhankelijk van het afgenomen abonnement, een aantal apps meegeleverd die in praktijk weinig gebruikt wordt. Hier geldt echter zeker voor, dat onbekend onbemind maakt, want voor een aantal van deze apps geldt dat het de moeite meer dan waard is om te onderzoeken of ze van nut kunnen zijn, zoals Microsoft Delve.

Voor het overgrote deel van de organisaties is ICT onontbeerlijk geworden. Als de IT systemen niet meer beschikbaar zijn, betekent dit dat medewerkers niet meer kunnen werken, klanten geen orders uitgeleverd krijgen of vragen niet meer beantwoord kunnen worden. Hoewel er bij veel bedrijven zo nu en dan (vaak korte) storingen zijn, lijken maar weinig mkb’ers zich hier echt druk om te maken. Blijkbaar hebben zij een rotsvast vertrouwen in hun digitale omgevingen of staan ze huiverig tegenover de kosten die gemoeid zouden kunnen gaan met het veiligstellen van hun ICT platform.