De kracht van bewegend beeld is dat het in enkele minuten meer overbrengt dan pagina’s tekst. Video is daarmee een geweldig medium voor bedrijven. Je kunt er je identiteit goed mee laten zien, overzichtelijk instructies geven, de bediening of werking van iets snel uitleggen, etc. Daarnaast draagt het bij aan een positiever imago van de organisatie, mits goed gedaan, natuurlijk.

De behoefte om heel direct te kunnen communiceren, lijkt in rap tempo toe te nemen. Sms, een van de eerste manieren om op deze wijze te communiceren, wordt inmiddels overschaduwd door diverse andere “chat-achtige” mogelijkheden zoals Skype en WhatsApp Messenger.

Steeds vaker lezen we dat Adobe Reader of Acrobat de poorten open zou zetten voor virussen en malware. Maar is dit wel terecht?

Met name grotere organisaties voelen zich afhankelijk van een goede reputatie bij hun doelgroep. Zij stellen daarom veel in het werk om een positief imago te krijgen. Wat is een imago, kan een mkb’er daar ook iets mee en hoe kan dit gemeten en beïnvloed worden?

Wie dagelijks zakelijk Twitter berichten (tweets) opstelt, zal het met me eens zijn: het valt vaak niet mee je boodschap in maximaal 140 karakters uit te moeten drukken. De andere kant is dat het ons dwingt zorgvuldig na te denken wat we eigenlijk kwijt willen.

Pas enkele dagen geleden kwam er opnieuw een update uit voor iOS, het besturingssysteem van Apple voor onder andere de iPhone en iPad. Enkele dagen daarna kon daarvoor al een jailbreak gedownload worden.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft op 9 januari 2013 een waarschuwing afgegeven voor een kwetsbaarheid in Joomla. Het gaat om een gat in een oudere versie van de plugin JCE voor het open source cms Joomla. Daarmee zijn defacements (inbraken op de site) uit te voeren. Deze plugin is niet standaard in Joomla aanwezig, maar zoals velen extensies, kan deze worden geïnstalleerd via het extensiebeheer van Joomla.

Hoewel iedereen die zich met het ontwikkelen van website bezig houdt dit weet, wordt het nog niet veel toegepast; de eerste tien seconden van het bezoek van een nieuwe bezoeker, zijn cruciaal voor het blijven of vertrekken en dus uiteindelijk belangrijk voor het succes van de site. Maar ook de eerste paar seconden van het bekijken van een pagina spelen een cruciale rol. Zaak dus om enkele tips te kennen over hoe pagina’s geoptimaliseerd zouden kunnen worden.

Facebook kent op moment van schrijven meer dan 7,5 miljoen gebruikers in Nederland. In de praktijk betekent dit dat een van de twee internetgebruikers in Nederland een Facebook gebruikers is en dat 45% van de Nederlandse populatie op Facebook zit.

Hoe zal ICT zich in 2013 en daarna ontwikkelen? Onze jaarlijkse poging om in de glazen bol te kijken die de toekomst van ICT voorspelt, richt zich dit jaar op onder andere het steeds verder oplossen van de kloof tussen offline en online, cloud oplossingen, duurzaamheid en biologische in-, en output. We hebben deze beelden ontwikkeld op basis van marktvraag, marktontwikkelingen, wetenschap en onderzoek. Door al deze zaken in een kom te stoppen en ze te mengen, ontstaat een toekomstbeeld.