Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens­bescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit zal voor veel organisaties betekenen dat zij aanpassingen moeten doorvoeren.

Binnen Microsoft Office 365 wordt, afhankelijk van het afgenomen abonnement, een aantal apps meegeleverd die in praktijk weinig gebruikt wordt. Hier geldt echter zeker voor, dat onbekend onbemind maakt, want voor een aantal van deze apps geldt dat het de moeite meer dan waard is om te onderzoeken of ze van nut kunnen zijn, zoals Microsoft Delve.

Voor het overgrote deel van de organisaties is ICT onontbeerlijk geworden. Als de IT systemen niet meer beschikbaar zijn, betekent dit dat medewerkers niet meer kunnen werken, klanten geen orders uitgeleverd krijgen of vragen niet meer beantwoord kunnen worden. Hoewel er bij veel bedrijven zo nu en dan (vaak korte) storingen zijn, lijken maar weinig mkb’ers zich hier echt druk om te maken. Blijkbaar hebben zij een rotsvast vertrouwen in hun digitale omgevingen of staan ze huiverig tegenover de kosten die gemoeid zouden kunnen gaan met het veiligstellen van hun ICT platform.

Veel mensen kennen het gebruik van een VPN verbinding als iets dat “moet” om veilig te kunnen werken. VPN is de afkorting van Virtual Private Network en wordt gebruikt om via het internet twee netwerken met elkaar verbinden of een computer met een netwerk verbinden. In feite wordt een soort afgeschermde tunnel gelegd tussen de twee onderdelen en binnen die tunnel worden gegevens versleuteld heen en weer gestuurd. Zou die tunnel er niet zijn, dan zouden derden kunnen zien wat er tussen beide onderdelen wordt verstuurd.

Zoals bekend maken heel veel bedrijven en particulieren gebruik van een of meerdere Wireless Access Points (WAPs)  om draadloos mee te kunnen werken. Bij Wifi wordt een draadloos signaal tussen de WAP en het te gebruiken apparaat verstuurd. Een dergelijk signaal is, indien het onversleuteld zou worden verstuurd, relatief eenvoudig te onderscheppen. Hierdoor kunnen betaalgegevens of andere gevoelige informatie ongewild bij derden terecht komen.

Wanneer een USB stick of disk verloren raakt, kan een vinder de gegevens op deze USB apparaten bekijken. Op die manier is er al een aantal keer melding gemaakt van gevoelige datalekken. Een vergeten USB stick in een trein bevatte bijvoorbeeld gegevens van criminelen die later via de media werden verspreid.

Op de werkvloer zien we een groeiend gebruik van mobile devices zoals smartphones en tablets. Handig, want hierdoor hebben we een plaats onafhankelijk toegang gekregen tot de data die we nodig hebben om ons werk te doen. Aanbieders zoals Microsoft en Google voorzien ons daarbij van onder andere diverse handige cloud tools, zoals dataopslag mogelijkheden.

Wanneer u maatwerk software laat ontwikkelen moet u rekening houden met auteursrechten, maar ook afspraken over toegang tot de broncode wanneer de samenwerking tussen u en de ontwikkelaar beëindigd wordt, of als de ontwikkelaar failliet zou raken.

Iedereen in Nederland heeft het recht te weten waarom en hoe een organisatie zijn persoonsgegevens gebruikt. Als organisatie is het belangrijk om te weten hoe dit precies in elkaar steekt, wil men zich niet aan deze wetgeving vergrijpen.

Het zal geen onderneming zijn ontgaan dat vanaf 1 januari 2016 de Wet Bescherming Persoonsgegevens drastisch is gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat u als ondernemer de plicht heeft om aan de Autoriteit Persoonsgegevens melding te doen wanneer er een ernstige lek van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.