Het is algemeen bekend dat Google regelmatig haar algoritmes aanpast. Hierdoor kan er minder misbruik van de zoekmachine worden gemaakt en worden de zoekresultaten steeds beter. De aanpassingen van oktober 2010 zorgen er bijvoorbeeld voor dat nieuwe berichten over bepaalde onderwerpen beter gevonden worden dan minder recente berichten.

In 2010 werkte iets meer dan 27% van de werknemers een dag of meer per week van huis uit. Met name in het onderwijs wordt dit gedaan, maar ook in de zakelijke dienstverlening en bijvoorbeeld de financiële markt. Logisch, want het voorbereiden van lessen, het nakijken van huiswerk of het schrijven van rapporten, kan natuurlijk prima thuis plaatsvinden. En dat op het meest geschikte moment en men hoeft niet onnodig in files te staan of reiskosten te maken.

De meeste storingen die ontstaan aan computers die wat ouder worden zijn of aan de ventilator, of aan de harddisk. Dit is niet zo vreemd,  omdat dit immers de meest bewegende onderdelen van de computer zijn. En daar waar iets beweegt, vindt ook slijtage plaats.

We hebben Windows 8 nu op ons kantoor draaien. Echt anders, want waar is de bekende Windows interface gebleven? En wat moet je er mee, nu we net Windows 7 hebben?

Onlangs is er elektronisch ingebroken bij het bedrijf DigiNotar, een organisatie die het online identificeren van personen en organisaties aanbiedt. De techniek die achter hun dienstverlening schuilt, is relatief eenvoudig. DigiNotar geeft een soort elektronisch certificaat uit aan een website en als u op die site terecht komt vraagt u in feite een veilige verbinding naar die site aan. DigiID beschikte over een dergelijk certificaat van DigiNotar.

Social Media Platforms, zoals LinkedIn en Facebook, wijzigen soms hun voorwaarden zonder dat duidelijk te vermelden of er zelfs toestemming voor te vragen. Dit betekent dat gebruikers van dergelijke systemen alert moeten blijven.

Groene IT is inmiddels al over de grootste hype heen. Wie geen groene IT levert, doet niet meer serieus mee. Maar waaruit die groene IT bestaat, is voor veel afnemers  onduidelijk. Als er maar groen voor staat, lijkt het devies te zijn. Maar hoe trekken we echt de verantwoordelijkheid naar ons toe voor de natuur en hoe komen we daarmee tot een echt duurzaam ICT beleid?

Voorheen, als iemand een domeinnaam aanvroeg, kreeg hij automatisch het top level domain van het gebied waar hij zich in bevond, bijvoorbeeld .nl of .be, of die van de aard van het domein, zoals .com (commercial) of .gov (government).  Dit nu, staat op het punt te veranderen.

De Rooms Katholieke Kerk komt met een website voor het herkennen en voorkomen van seksueel misbruik.

Tot voor kort werkte iedereen met IPv4, een manier om computers van elkaar te kunnen onderscheiden door een zogenaamd IP-nummer. Die nummers raken echter op. Er moet dus iets gaan gebeuren. Daarvoor komt IPv6 op u af.