Het is opvallend hoeveel mkb’ers websites hebben zonder dat ze weten hoe effectief deze zijn. De bounce rate (het bouncepercentage) kan gebruikt worden om snel tot een beter inzicht te komen.

Wat is de bounce rate?

Wanneer we in Google Analytics alleen kijken naar het aantal bezoekers of sessies dat op een website plaatsvindt, zegt dat nog niet zoveel. Immers, als iemand op een website komt en meteen vertrekt, dan mag je daaruit voorzichtig concluderen dat deze bezoeker de website niet zo interessant vond.

Het percentage bezoekers dat naar een website gaat en vertrekt naar een andere website terwijl hij slechts een pagina heeft bekeken, wordt de bounce rate genoemd. De bounce rate kan daardoor beschouwd worden als een maat van interesse bij de bezoekers.

Het kan echter wel zo zijn dat een bezoeker alleen voor die ene pagina naar de website kwam, deze uitvoerig bestudeerde en daarna vertrok. Een dergelijke bezoeker kan dan wel degelijk geïnteresseerd zijn geweest en een hoge bounce rate voor die pagina hoeft dus niet altijd een slecht teken te zijn.

Het zou dus interessant zijn om te kunnen zien hoe lang de “bounce bezoekers” naar hun pagina kijken. Maar de bounce rate kan geen rekening houden met de session duration, dus met de tijd dat naar die ene pagina werd gekeken. Dat kan niet omdat er geen tweede handeling (een zogenaamde second hit) op de website plaatsvindt en het daardoor niet bekend is voor Google Analytics hoe lang iemand naar die pagina keek. We zullen de bounce rate dus zelf moeten interpreteren op waarde.

Een voorbeeldje

We loggen in op Google Analytics en zien dat op een MKB website 203 bezoekers in de afgelopen zeven dagen zijn langsgekomen. We zien ook dat er sprake is van een bounce rate van zowat 76%. Dit betekent dat van de 203 bezoekers 76% (iets meer dan 154 bezoekers) de website heeft verlaten terwijl ze maar een pagina hebben bekeken.

Wat zegt dit nu?

Nu zou je kunnen beweren dat er in deze zeven dagen dus slechts 49 “echte” bezoekers waren. Maar dat is toch echt te kort door de bocht. Je kunt alleen zeggen dat 49 bezoekers meer dan een pagina hebben bekeken. Maar of dit goed of slecht is, daar kan geen algemeen antwoord op gegeven worden. Dit is namelijk website afhankelijk.

Als het succes van de website afhankelijk is van dat gebruikers meer dan één pagina op de website bekijken, dan is 76% misschien niet zo’n gunstige score, maar veel websites hebben onderdelen waarbij het bezoeken van alleen dat onderdeel een prima score kan zijn.

De interpretatie van de bounce rate moet in dat geval dus per pagina bekeken worden. Voor veel home pages geldt dat een hoge bounce rate niet zo gunstig is omdat deze vaak slechts dienen als een soort voordeur voor de website. Een hoge bounce rate betekent hier dat relatief weinig mensen de voordeur openen. Dit soort Home pages nodigen blijkbaar niet voldoende uit om verder te gaan. Maar als het gaat om een informatieve pagina waarop beschreven wordt hoe iets gedaan moet worden, het is een verklarende tekst of het is een pagina met de routebeschrijving naar het bedrijf, dan kan dit wel een prima score zijn.

Meer inzicht krijgen

In dergelijke gevallen wil je natuurlijk meer weten. Google Analytics biedt daarom de mogelijkheid om dieper in te gaan op de bounce rate als dit dergelijke vragen oproept. Het is bijvoorbeeld mogelijk om per individuele pagina te kijken naar diens eigen bounce rate. Hier kan dus bekeken worden wat de bounce rate is van de Home Page en van de contact pagina. Ook andere zaken kunnen bekeken worden, bijvoorbeeld of de bounce rate voor desktops anders uitvalt als die voor tablets of smartphones.

Wanneer de bounce rate bij een smartphone op een bepaalde pagina veel hoger uitvalt dan van desktops, dan kan bekeken worden of de navigatie mogelijkheid op de smartphone wel goed werkt en/of herkenbaar genoeg is. Het kan ook zijn dat de pagina op de smartphone veel minder uitdaagt om verder te lezen.

Door individuele pagina’s te bekijken kan worden onderzocht of deze pagina’s wel goed aansluiten bij de beleving van de bezoeker, ze wel goed werken waarvoor ze bedoeld zijn (bijvoorbeeld als voordeur) en ga zo maar door.

Website optimalisatie

In onze praktijk vernemen we regelmatig van mkb’ers dat ze denken dat het toevoegen van extra content de website wel beter zal maken. Maar het louter en alleen toevoegen van content is niet voldoende voor een goed presterende website. Een goede website bedient de bezoeker, snapt wat die nodig heeft en zorgt dat hij daar zo efficiënt mogelijk aan kan komen.

De bounce rate kan prima gebruikt worden om de website daarvoor te optimaliseren. Het kan gebruikt worden om te zien waar zaken stroperig verlopen of als minder interessant worden beschouwd. Omdat het in deze niet alleen constateren is, maar ook over adequaat actie ondernemen gaat, is het optimaliseren van websites een activiteit die op zich misschien niet zo heel moeilijk is, maar wel veel tijd kost en de nodige ervaring vereist. Het is dan ook niet vreemd dat veel mkb’ers hier zelf geen tijd in willen of kunnen steken en dit uitbesteden aan bureaus die Online Marketing diensten aanbieden zoals Panthera BV dat doet.