In augustus en september 2018 vonden er weer automatische updates van Microsoft Office 365 plaats. Wat veranderde er eigenlijk en moeten die updates wel steeds worden doorgevoerd?

Gebruikers vragen zich steeds vaker af welke veranderingen er plaats vinden tijdens de regelmatige updates van bijvoorbeeld Windows of Office omdat zij in praktijk niet echt veel veranderingen in de software terug kunnen vinden. Daarbij leveren de updates soms ook irritatie op. Bij het starten van bijvoorbeeld Outlook moet immers gewacht worden zodat eerst een update uitgevoerd kan worden.

Functionele updates

Ooit betekende een update dat je een tekstverwerker of spreadsheet opnieuw moest leren gebruiken, dat je er echt nieuwe dingen mee kon doen en dat sommige mensen daarom uitkeken naar de volgende release. Maar die vonden dan ook plaats eens in het jaar of eens per twee jaar. Dus hoe zit dat met deze updates?

Met de augustus 2018 update zorgde Microsoft binnen Outlook er voor dat de gebruiker kon voorkomen dat deelnemers een van hem ontvangen vergaderverzoek niet zo maar konden doorsturen naar andere mensen. Verreweg de meeste gebruikers van Outlook hadden vast nooit gemerkt dat dit een probleem was omdat hun vergaderverzoeken sowieso niet werden doorgestuurd, dus logisch dat maar weinig mensen deze verandering hebben opgemerkt.

Het feit dat er verder geen functionele aanpassingen in Outlook zijn doorgevoerd zegt misschien iets over hoe tevreden gebruikers zijn van de huidige software of hoe innovatief de software ontwikkelaars zijn. Blijkbaar voelt men weinig behoefte om grote aanpassingen door te voeren.

Kwetsbaarheden

De vraag reist dan ook bij een deel van de gebruikers of het niet mogelijk is om deze kleine updates op te sparen en bijvoorbeeld eens per kwartaal of half jaar door te voeren zodat er minder werkonderbreking plaats hoeft te vinden. Deze vraag is logisch, maar het opsparen van deze updates is toch niet zo verstandig als het lijkt. De tussentijdse updates zijn namelijk geen onbelangrijke zaken. Naast functionele aanpassingen in de software worden er tijdens iedere update namelijk ook kwetsbaarheden opgelost die in de afgelopen periode bekend zijn geraakt.

Met de update van 11 september 2018 heeft men bijvoorbeeld een kwetsbaarheid verwijderd waardoor zowel Excel als Word gebruikt konden worden om op afstand code mee te kunnen starten. Een kwetsbaarheid die dus door hackers gebruikt zou kunnen worden. Naast dit risico zijn ook andere kwetsbaarheden aangepast tijdens dezelfde update.

Altijd ‘bij’

Microsoft Office 365 gebruikers hebben steeds de nieuwste versie van Microsoft Office (momenteel versie 2016) in gebruik. Ze krijgen zelfs vaker updates dan gebruikers die de ‘normale’ Office 2016 versie hebben aangeschaft. De Office 365 gebruikers hebben daarmee niet alleen de nieuwste functies tot hun beschikking, maar vooral ook de laatste beveiligingspatches en bugfixes. Om die reden is het belangrijk om de updates toch zo snel mogelijk uit te laten voeren.