Hoe zal ICT zich voor het MKB in 2008 ontwikkelen? Mogen we er veel van verwachten, of krijgen we meer van hetzelfde? Onze jaarlijkse poging in de glazen bol te kijken die de toekomst heet, richt zich dit jaar op onder andere Microsoft WIndows Vista, beveiliging en bijvoorbeeld het Internet. Ook komen rfid, virtualisatie, SOA en SAAS aan bod.

Het MKB gebruikt de digitale nieuwsbrief nog maar nauwelijks. Jammer eigenlijk, deze vorm van communicatie wordt nogal onderschat. Het is goedkoop en, mits goed ingezet, ook handig voor uw relaties. In ieder zichzelf respecterend marketingplan wordt een keuze gemaakt welke media ingezet zullen worden om de boodschap te verzenden. De keuze wordt bepaald op basis van een aantal criteria waarbij vragen worden gesteld zoals de reikwijdte (hoeveel mensen moeten bereikt worden?), de bandbreedte (hoeveel inhoud willen we communiceren?) en bijvoorbeeld het te besteden budget.

Van vrijwel iedere Internet gebruiker is een virtuele identiteit in omloop. Wat is een virtuele identiteit en welke risico’s zijn hier aan verbonden?

De wetgeving heeft gezien hoe Internet steeds meer gebruikt wordt voor de verkoop van producten en diensten. Dat dit ook wel verkeerd werd gebruikt, heeft haar doen bewegen met nieuwe richtlijnen te komen.

RSS is alweer een tijdje ‘onder ons’. Toch wordt het nog (veel te) weinig gebruikt. Omdat het toevoegen van RSS feeds op een website relatief weinig inspanning kost, blijven hiermee kansen liggen.

Het gaat goed met E-commerce in Nederland. Panthera heeft in de afgelopen periode meer E-commerce sites mogen maken, dan in welke andere periode van ons bestaan dan ook. Met de opkomende vraag neemt natuurlijk ook het risico toe.  Ongeveer 60% van de bedrijven heeft dit jaar meer bedrijfsaankopen via het internet gedaan, dan in 2006. Ook bij particulieren blijkt dit het geval te zijn.

De ontwikkeling van ICT is in de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat het goed gebruik ervan al lang niet meer is weggelegd voor de computer specialisten alleen. Nu is het zaak deze middelen op de juiste manier te gaan inzetten om de bedrijfsdoelen (nog) beter te bereiken .

Over het nut van e-mail systemen voor organisaties bestaat nog maar weinig discussie. Wie echter zijn inbox dagelijks bijhoudt heeft geleerd dat je hier tijd voor moet inplannen. Alleen het goed verwerken van de e-mail kan meer dan een uur per dag in beslag nemen. Communiceren we daarmee toch beter en effectiever dan zonder e-mail?

Een derde van de Nederlandse werknemers geeft aan hulpeloos te zijn zonder internet. Niet zo vreemd, want in een kennisintensief land, waarin we vooral de kennis van anderen (her)gebruiken, spelen informatiebronnen zoals het internet, een belangrijke rol. Ongeveer 25% van de Nederlandse werknemers kan zonder het internet nog steeds prima hun werk uitvoeren. Hoe zit dat bij u?

Software as a service (SaaS) is een software delivery model waarbij software niet verkocht wordt, maar wordt doorberekend op basis van gebruik. Voorheen sprak men over onder andere ASP diensten (Application Service Provider), wat er op lijkt, maar dat toch niet op hetzelfde neer komt.