De ontwikkeling van ICT is in de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat het goed gebruik ervan al lang niet meer is weggelegd voor de computer specialisten alleen. Nu is het zaak deze middelen op de juiste manier te gaan inzetten om de bedrijfsdoelen (nog) beter te bereiken .

Over het nut van e-mail systemen voor organisaties bestaat nog maar weinig discussie. Wie echter zijn inbox dagelijks bijhoudt heeft geleerd dat je hier tijd voor moet inplannen. Alleen het goed verwerken van de e-mail kan meer dan een uur per dag in beslag nemen. Communiceren we daarmee toch beter en effectiever dan zonder e-mail?

Een derde van de Nederlandse werknemers geeft aan hulpeloos te zijn zonder internet. Niet zo vreemd, want in een kennisintensief land, waarin we vooral de kennis van anderen (her)gebruiken, spelen informatiebronnen zoals het internet, een belangrijke rol. Ongeveer 25% van de Nederlandse werknemers kan zonder het internet nog steeds prima hun werk uitvoeren. Hoe zit dat bij u?

Software as a service (SaaS) is een software delivery model waarbij software niet verkocht wordt, maar wordt doorberekend op basis van gebruik. Voorheen sprak men over onder andere ASP diensten (Application Service Provider), wat er op lijkt, maar dat toch niet op hetzelfde neer komt.

Internetaanbieders suggereren dat hun netwerken veilig zijn, maar veilig in deze context is natuurlijk maar heel betrekkelijk. Wie communiceert over het internet moet verbindingen hebben met andere computers en is daarmee, in bepaalde mate, natuurlijk altijd aan risico blootgesteld.

In een groot aantal organisaties wisten we geld te besparen door desktop pc's te vervangen door zogenaamde thin clients. Niet alleen zijn thin clients goedkoper in aanschaf, ze zijn vooral kostenbesparend als het gaat om beheer (vaak een aantal keer de kosten van de hardware alleen) en bijvoorbeeld de veel lagere elektriciteitskosten. Daarnaast zorgen ze voor minder geluid en voor nog veel minder storingen.

Om er voor te zorgen dat de er minder afgeschreven hoeft te worden, minder systeembeheer benodigd is, en minder kosten in de IT gaan zitten, zien we dat steeds vaker virtualisatie van de desktops wordt gebruikt.

Na zeven interessante en creatieve jaren op de Leidseweg te hebben mogen verblijven, gaat Panthera BV nu toch echt op 1 juni 2007 verhuizen! De eigenaar van het pand op de Leidseweg heeft dit verkocht en daarom moesten wij uitwijken naar een nieuwe locatie.

Domeinnamen zijn soms van groot commercieel belang. En daar waar het om geld gaat, meent een aantal mensen dat zij wel een graantje mee moeten kunnen pikken van het succes van een ander. Dus ook binnen de domeinnamen 'handel'. SIDN is een stichting die de .nl domeinnamen 'bewaakt', maar ook zij kan helaas niets doen aan bepaalde praktijken…

Een 18-jarig meisje uit Arnhem heeft beter begrepen wat de kracht van internet en video opnames is, dan menig commercieel bedrijf. Ze plaatste een dikke vijftig filmpjes online via YouTube en wist de aandacht te trekken door op handige wijze met titels en namen te spelen.