De relaties waarover u en uw organisatie beschikt, zijn van vitaal belang voor de overlevingskans en groei van uw bedrijf. Hoe kunt u via internet uw netwerk vergroten?

Beseffende dat het internet de ontmoetingsplaats is geworden, resulteert voor menig onderneming automatisch in het opzetten en uitvoeren van een online networking strategy. Het internet biedt hier goede mogelijkheden toe omdat er niet alleen voldoende technologieën voor aanwezig zijn, maar tevens interessante technische doorontwikkelingen (zoals verhoging van de bandbreedtes en geavanceerde compressie technieken voor video) en brede interesse (te meten aan het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en Twitter).

Dat het deelnemen en opzetten van netwerken van essentieel belang zijn voor de lange termijn voor iedere organisatie, is een onbetwist gegeven. Het is daarom geen luxe om netwerk events te bezoeken of te organiseren. Om online te netwerken kan een organisatie in verschillende netwerken participeren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zich te storten op email lijsten en nieuwsbrieven, chat rooms en forums, video conferencing, IM omgevingen en virtual world netwerken. Omdat alles voor- en nadelen kent, is het nemen van een goede keuze tussen de mogelijkheden en een uitgebalanceerde combinatie van omgevingen van groot belang.

Voordat over gegaan kan worden om het online netwerken, moet u twee zaken goed voor ogen houden. Op de eerste plaats kent het online netwerken geen fysieke grenzen. U moet zich afvragen of het voor u kan lonen om over langere afstanden contacten te onderhouden. Voor bijvoorbeeld een dienstverlener hoeft het niet altijd interessant te zijn om contacten op te bouwen vanuit Groningen in Maastricht.
Op de tweede plaats moet u zich goed realiseren dat online netwerken continue, dus lees dagelijks, plaatsvindt. Bij de meer traditionele netwerk events vindt dit vaak slechts eens per maand of eens per kwartaal plaats. Hierdoor kost het meer en continue tijd, om online te netwerken.

Een groot voordeel van online netwerken is natuurlijk dat u er maar weinig kosten en weinig middelen voor nodig hebt. U bent ook relatief vrij in de tijd wanneer u zich ermee bezig houdt. Het kent ook een aantal bekende valkuilen. Hierdoor kan online netwerken uitmonden in een grote tijdsinvestering met weinig resultaat. Een van de grootste valkuilen mag wel de unfocused approach worden genoemd. Het is belangrijk om dit tegen te gaan door een duidelijk doel te stellen aan het online netwerken. Kies bijvoorbeeld voor het werven van personeel, marketing, brand building, klant interactie of voor de werving van commerciële partners. Ga niet het net op om te zien "wat er van komt".

Sociale netwerken zoals Facebook en MySpace bieden een tal van advertentie mogelijkheden zoals pay per click, pay per view, bannering en Flash ads. Omdat advertising in deze omgevingen getarged kunnen worden zoals op leeftijd of geografische verspreiding, biedt dit een aantal fraaie mogelijkheden. Maar ook hier geldt dat het belangrijk is een duidelijk doel voor ogen te hebben (hoe scherper, hoe meer resultaat!) en goed kennis van zaken te hebben. Wild schieten levert hoge facturen aan uw kant op, en weinig "return of investment".

Omdat er zo veel mogelijkheden op het internet zijn voor online networking, is het vaak moeilijk om de juiste keuzes hieruit te maken. Vanzelfsprekend bepaalt het gestelde doel al veel van deze keuze. U dient zich daarom af te vragen wat uw belangrijkste reden/doel is en wat u er van hoopt te 'winnen'. Onderzoek dan binnen de online netwerken die u wellicht zou willen gaan gebruiken of de achtergronden van de daar aanwezige mensen daarbij aansluiten, of er op uw doelgebied wordt gecommuniceerd en of u eigenlijk wel de tijd heeft om te gaan participeren.

Sociale netwerken zoals LinkedIn lijken nogal voor de hand te liggen voor iedere vorm van business. Dit is echter niet zonder meer correct. Er bestaan veel kleinere online netwerken die misschien veel beter geschikt zouden kunnen zijn voor uw activiteiten. Dit blijkt vaak vooral te gelden voor hen die zich in niche markten begeven.

Om een hoog rendement te halen uit online networking blijkt het van groot belang te zijn deze netwerken en het profiel van haar gebruikers goed te kennen. Sociale netwerken zoals LinkedIn en Plaxo zijn er voor het leggen van relaties en het verkrijgen van referrals (verwijzingen en aanbevelingen). Deze zijn vele minder geschikt voor bijvoorbeeld het aanbevelen van diensten of producten. Het plaatsen van ongewenste berichten binnen een online netwerk kan een afbreukrisico met zich meebrengen. Dergelijk gedrag kan leiden tot bijvoorbeeld schade aan de reputatie van een brand (merk) of organisatie. Het onderzoek naar wat passend is binnen een netwerk is goed bestede tijd!

Om online networking goed te kunnen gebruiken, dient u zich dus bewust te zijn van nogal wat facetten. De meeste hiervan hebben we in dit artikel nog niet benoemd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld hoe gecommuniceerd moet worden, welke issues er kunnen zijn met (persoons-)beveiliging en hoe dit platform het beste gebruikt kan worden voor marketing of andere business doelstellingen. Maar als u de stap wilt maken naar het gebruik van online networking voor uw organisatie, dan bent u op de goede weg als u dus duidelijke doelen stelt, de juiste online netwerken kiest en verder de specifieke netwerk gebruiken opvolgt, harde sales probeert te voorkomen, en uw contacten onderhoudt. Daarbij moet online networking een onderdeel gaan uitmaken van uw marketing mix en niet op zichzelf (blijven) staan.

Neem vrijblijvend contact met ons op indien u meer wilt weten over de mopgelijkheden die online networking voor uw organisatie zouden kunnen opleveren.