Veel mensen maken gebruik van draadloze netwerken (WiFi). Zeker zij die met een notebook of PDA werken. Onbeveiligde netwerken van anderen, die er nog steeds veel zijn, kunnen soms handig zijn. Maar mag je die eigenlijk wel gebruiken?

Het is toegestaan om draadloze netwerken in de omgeving waarin men zich bevindt te zoeken (scannen). Er is wat dat betreft geen uitzondering. Eigenaren van draadloze netwerken kunnen op het wireless access points bijvoorbeeld instellen dat de SSID (de ‘naam’ van hun draadloze netwerk) niet uitgezonden mag worden. In dat geval is het echter nog steeds legaal om ze te scannen en zichtbaar te maken in de lijst met beschikbare netwerken. Met bepaalde technieken kan dat dan namelijk toch.

Maar het is wel verboden om gebruik te maken van netwerken van een ander, als die ander niet expliciet toestemming heeft gegeven om dit wel te mogen doen. Die ander kan dit natuurlijk proberen te voorkomen door bijvoorbeeld passwords op diens wireless netwerk te plaatsen, maar ook als hij dit niet gedaan heeft mag er dus niet zomaar gebruik van worden gemaakt.

De onderbouwing hiervan is eenvoudig en helder. Artikel 138a lid 1 van het wetboek van Strafrecht zegt namelijk dat als iemand opzettelijk verbinding maakt met een Access Point, terwijl de eigenaar ervan dat niet wil, hij zich schuldig maakt aan het misdrijf van computervredebreuk. En daar staat dan ook een straf op. Namelijk een maximale straf van een jaar cel, of een boete van ruim 18.000 euro. Niet gering dus voor dit, in de ogen van veel mensen, geringe misbruik!

Voor de duidelijkheid, dit geldt dus niet alleen voor beveiligde netwerken, maar in een aantal gevallen ook voor onbeveiligde netwerken. Het is dus niet altijd nodig om een beveiliging te kraken om deze straf opgelegd te krijgen! Indien in het SSID van een onbeveiligd netwerk is beschreven dat de toegang verboden is, geldt dit juridisch gezien als bewijs dat iemand willens en wetens toegang heeft verschaft tot een systeem waarbij de eigenaar daar geen toestemming van de eigenaar  voor heeft gegeven.

Het is op dit moment niet duidelijk juridisch vastgelegd of het inloggen op een onbeveiligd netwerk zonder een dergelijke omschrijving in het SSID ook strafbaar is. Ga er echter maar vanuit dat, in geval van een zaak, dit negatief kan uitpakken voor de ‘gebruiker’ en ten gunste van de eigenaar. Omdat veel computers de mogelijkheid hebben om automatisch met WiFi te verbinden zodra een draadloos netwerk beschikbaar is, kan dit dus een onwenselijke instelling zijn die men zelf moet uitschakelen!

Ga er niet vanuit dat een rechter zal oordelen bij deze instelling dat er geen opzet in het spel zou zijn. Men behoort immers te weten dat de eigen computer automatisch verbinding zoekt met een draadloos netwerk en dat daarmee geaccepteerd wordt dat een niet toegestane verbinding kan worden gemaakt.