In 2010 werkte iets meer dan 27% van de werknemers een dag of meer per week van huis uit. Met name in het onderwijs wordt dit gedaan, maar ook in de zakelijke dienstverlening en bijvoorbeeld de financiële markt. Logisch, want het voorbereiden van lessen, het nakijken van huiswerk of het schrijven van rapporten, kan natuurlijk prima thuis plaatsvinden. En dat op het meest geschikte moment en men hoeft niet onnodig in files te staan of reiskosten te maken.

Het thuiswerken wordt overigens het meest gedaan door werknemers met een hogere opleiding. Het zijn in verhouding meer mannen dan vrouwen die gebruik maken van de mogelijkheid om thuis te werken. Tevens bleek uit recent onderzoek dat het nagenoeg altijd mensen zijn die de 25 zijn gepasseerd. Maar ook dat er een toename is van het thuiswerken van ongeveer 3% ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Om thuis te kunnen werken is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over de juiste ICT middelen. Niet alleen dienen functionaliteit en gegevens volledig beschikbaar te zijn, tevens dient het thuiswerken veilig plaats te kunnen vinden en robuust te zijn. Immers, bij uitval van het systeem wordt het thuiswerken nagenoeg direct onmogelijk gemaakt.

Het faciliteren van thuiswerkers wordt niet alleen steeds meer mogelijk vanuit de organisatie zelf. De vele cloud diensten dragen natuurlijk bij aan de techniek waardoor het thuiswerken steeds gemakkeljker mogelijk wordt. Combinatie oplossingen met bijvoorbeeld Google Docs, Microsoft Office Live Workspace, Adobe Buzzword, Office 365 en bijvoorbeeld de open source alternatieven Open Goo en OpenOffice zijn daar goede voorbeelden van.