SaaS (Software as a Service) zijn, eenvoudig samengevat, programma’s die online worden aangeboden en dus niet op de eigen computer of server draaien. Dat wordt de trend van 2008 volgens de ITC kenners.

Er wordt al geruime tijd software online aangeboden, zoals boekhoudprogramma’s en CRM systemen. Het vooruitzicht is dat dit steeds meer zal gaan plaatsvinden.  Microsoft voorspelt dat binnen afzienbare periode (ongeveer 10 jaar) de helft van alle software op deze manier als SaaS zal worden aangeboden. Of die voorspelling uitkomt, zal nog moeten blijken.

Het MKB reageert lauw op SaaS. Een kleine 30 procent staat slechts positief tegenover SaaS, bleek eind vorig jaar uit een onderzoek van de Universiteit Tilburg. Natuurlijk zijn er nadelen, vaak te maken met de beschikbare snelheden en bandbreedtes, maar ook met bijvoorbeeld de opslag van vertrouwelijke data. Toch heeft SaaS een bijzonder groot aantal voordelen. Geen systeembeheer, toegankelijkheid, geen updates en een grote flexibiliteit bijvoorbeeld als het gaat om gebruikersaantallen.

Misschien gaat het met SaaS net zoals het met veel dingen in de ICT wereld gaat: Over een jaar zal er nog niet zoveel veranderd zijn, maar over 10 jaar, is alles anders!