Wat brengt 2014 voor het mkb?

Meer risico door besparingen

MKB Nederland heeft geen gemakkelijke periode achter zich. De komende periode zal dat ook nog niet veel veranderen. Hoewel menig mkb'er inmiddels heel goed begrijpt dat ICT een zeer belangrijke pijler is, heeft men in 2013 niet zwaar geïnvesteerd in ICT innovaties of ICT verbeteringen. Veel mkb’ers kiezen al enkele jaren voor meer risico door minder vervangingen. Uitval van ICT onderdelen kan bedreigend zijn voor de business. Natuurlijk is dat niet wenselijk, maar als er geen geld is dan houdt het simpelweg op.

Ten opzichte van 2013 zal in 2014 een nog grotere groep mkb’er geconfronteerd worden met uitgestelde kosten. Verouderde hard- en/of software gaat problemen opleveren. Soms omdat het versleten is, maar soms ook omdat het niet meer voldoet. Windows XP wordt vanaf april 2014 niet meer ondersteund door Microsoft, maar toch gebruikt menig mkb’er nog Windows XP. Men zal hier, of men wil of niet, toch echt aandacht aan moeten gaan schenken.

Cybercrime

Volgens recent onderzoek is zowat 57% van het mkb al geconfronteerd met cybercrime. Dit lijkt ons een wat hoog getal, maar het was onduidelijk wat men precies onder cybercrime rekent. Worden spam en virussen daarbij gerekend, dan lijkt ons 57% juist weer erg laag. Hoe het ook zij, cybercrime moet in 2014 nadrukkelijk bij de mkb’er aan de orde worden gesteld, de problemen en risico’s, ook voor het mkb, nemen in grote stappen toe. Een belangrijk aspect hierin is het hierboven beschreven toegenomen risico, die ontstaat door hard- en software besparingen.

ICT Koppelingen

De online presentatie van een groot aantal organisaties, ook binnen het mkb, wordt langzamerhand steeds meer omgezet naar een echt communicatie platform. Internet niet meer als digitaal uithangbord, maar als laag waarover gecommuniceerd wordt met klanten en leveranciers. We zien dan ook een groeiende belangstelling voor koppelingen tussen ERP systemen, CMS systemen en bijvoorbeeld VoIP oplossingen met websites en webshops.

Ook binnen organisaties die vooral B2B leveren, zien we een opvallende verandering. Men zoekt naar wegen om het voortbrengingsproces van order tot levering nog verder te optimaliseren, maar dit keer vooral door slimme ICT koppelingen te ontwikkelen. ICT lijkt hiervoor dus de meest efficiënte partner te zijn. Koppelingen tussen leverancier en afnemer in de vorm van E-facturatie en het digitaal inschieten van orders worden steeds meer standaard. Soms afgedwongen door grote klanten, zoals verzekeraars, omdat zij, door hun omvang, tegen hun leveranciers kunnen zeggen dat als zij daar niet aan mee werken, zij geen orders meer zullen ontvangen.

Winst door slimmer werken

In 2014 wordt integratie weer uit de kast gehaald. Niets nieuws, maar winst wordt vooral behaald door slimmer te werken, niet door harder te werken, en dat realiseert men zich wel steeds meer. ICT verschuift van een kostenpost naar iets wat aan waardecreatie doet. Ontvangt men een mailbericht, en wil men daar snel op reageren, dan wil men in het mailtje op een knop kunnen drukken om daarmee de telefoon het juiste nummer te laten kiezen. Snelheid en eenvoud, wegnemen van drempels.

VoIP wordt in 2014 onder andere om deze redenen opnieuw een serieus aandachtspunt van de mkb ondernemer. Meer doen met minder middelen. Maar doordat een aantal zich zal laten verleiden door de goedkoopste aanbieders, zullen ze nauwelijks in deze functionaliteit vooruit komen. Wel zal men hierdoor maandelijks op lagere belkosten kunnen uitkomen. Maar dit zal vaak maar een marginale besparing blijken te zijn. Voor hen die VoIP echter “geïntegreerd” in gaan zetten, wacht weliswaar een grotere startinvestering, maar deze zal zich naar alle waarschijnlijkheid zeer goed terug laten betalen doordat data en spraak veel beter geïntegreerd worden en hierdoor optimaal gebruik gemaakt zal kunnen worden van de mogelijkheden van de nieuwere telefooncentrales.

Integratie voice, data en beeld

De mobiliteit neemt, zoals in de voorafgaande jaren, nog steeds verder toe in 2014. Het wordt nog goedkoper, nog sneller en nog toegankelijker. Providers bieden nieuwe diensten waardoor de consument voor vaste bedragen vrijwel overal internet kan gebruiken. Daar waar privé telefoongesprekken nog verder zullen gaan afnemen, en SMS zowat zal verdwijnen, zullen diensten als Whatsapp standaarden worden.

Dat voice, data en ook beeld verder geïntegreerd zullen worden, moet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Websites moeten aangepast worden aan de kleinere schermen van de mobiele apparaten. Men neemt de moeite steeds minder om achter een pc te gaan zitten om bijvoorbeeld iets op te zoeken of te bestellen.

Alles is onderhandelbaar

Met name aan de kant van de consument is er veel veranderd en zal er nog meer veranderen. De consument verwacht al een bijzonder snelle respons op bestellingen en vragen, maar verwacht nu ook steeds vaker een uitmuntende service. Daarnaast moet men goedkoop zijn. Consumenten hebben steeds meer het gevoel gekregen dat ze lang te veel hebben betaald. Banken en verzekeringen, maar ook financieel adviseurs en advocaten zullen dat merken.

In deze “barre tijden” is alles onderhandelbaar geworden. Steeds vaker wordt iets veel goedkoper aangeboden "bij de ander" en dit zal worden opgevat als bewijs dat het goedkoper kan en ook moet. Veel informatie wordt verzameld op internet via social media platformen, vergelijkingssites en blogs. Reviews worden daarom ook in 2014 steeds belangrijker en kunnen in grote mate sturend zijn in het aankoopgedrag van de consument.

Webwinkels

Webwinkels op internet doen er in 2014 goed aan om zich of heel duidelijk te positioneren met een unieke dienstverlening (eventueel liefst rond unieke producten), of om een degelijke en betrouwbare prijsvechter te worden. Webshops die hetzelfde aanbieden als veel van hun concurrenten en geen eigen toegevoegde waarde hebben, dreigen steeds minder te gaan verkopen, zeker als hun prijs gelijk of hoger ligt dan die van andere online aanbieders. Loyaliteit van klanten is er nauwelijks. Het gaat of om kwaliteit/service of om prijs. En het zal altijd gaan om betrouwbaarheid van bijvoorbeeld betaling en afhandeling.

Socialbesitas

Een aantal zeer bekende social media platforms komen langzamerhand steeds meer in de ‘normale wereld’. Het zijn geen bijzondere dingen meer, of iets leuks nieuws. De waarde van de social media in het leven van een persoon neemt af als gekeken wordt naar de frequentie van het gebruik. Maar de noodzaak gaat verder toenemen. Zo zal men bij bijvoorbeeld verenigingen de laatste nieuwtjes soms niet meer kunnen volgen als men geen lid is van hun Facebook pagina.

Het continue ‘gekijk’ op je mobiel of tablet om social media berichten te kunnen zien, komt echter steeds meer in de irritatiezone en zal daardoor vaker als ongepast en asociaal worden beschouwd. Dit gedrag wordt ook wel socialbesitas genoemd. Daarnaast komen er steeds meer verhalen in omloop over de keerzijde van social media posts: hoe het ’t solliciteren moeilijker heeft gemaakt of relaties heeft verstoord. Mensen gaan in 2014 dus steeds bewuster met social media om, en dit vanuit verschillende invalshoeken.

Redemptie social media reclame

De enorme (soms blinde) investeringen in social media reclame campagnes zullen ook zeker afnemen. De redemptie neemt zienderogen af, zwaar tegen de zin van online marketing bureaus die graag blijven verkondigen dat dit toch het meest fantastische platform is om je boodschap over kwijt te raken. Vaak meer gedreven door commerciële belangen dan door feitelijk onderzoek.

ICT is creëren van meerwaarde

Maar wat vooral aan het veranderen is binnen het mkb, is de perceptie rond ICT. Was ICT ooit het speeltje van de finance manager en later ingezet als efficiënt middel om geld te besparen, nu wordt het steeds meer een onderdeel voor het creëren van meerwaarde. Deze zaken sluiten elkaar natuurlijk niet uit, maar vullen elkaar aan. MKB Nederland ziet steeds beter in dat een goede business-IT-alignment leidt tot meer en betere business. Een visie waarop de gemiddelde ICT dienstverlener nog niet is ingesteld. Een thema dus, waar goed over nagedacht moet worden!