Welke trends zijn er te bespeuren binnen de ICT wereld en wat mogen wij daarvan in 2010 verwachten? Gaat het in 2010 wel allemaal werken?

Organisaties en gebruikers realiseerden zich in de afgelopen jaren steeds meer dat techniek er voor hen moest zijn, en niet andersom. Men is op grote schaal gebruik gaan maken van social media en internet als communicatie en afname kanaal. Ook heeft duurzaam ondernemen steeds meer vaste vormen aangenomen. De recessie vraagt ons niet te bezuinigen, maar vooral om value for money. Je kunt het geld immers maar een keer uitgeven. Als je dat dan doet, doe dat dan goed. Allemaal zaken die sterk hun invloed zullen doen gelden in het ICT beleid van 2010.

Ooit gaf ICT aan wat kon en niet kon. Die tijd lijkt definitief voorbij te zijn. De gewijzigde verhouding tussen gebruikers en techniek leidt bijvoorbeeld tot de stelling van veel gebruikers in organisaties dat het opschonen van data om harddisk ruimte te besparen, maar onzin is. Harddisks kosten immers ‘niets’ meer en waarom zou je daarom spullen weggooien die je misschien ooit nog wel eens zou kunnen gebruiken? De prognose is dat in de komende jaren data opslag ongeveer factor 6 meer zal worden. De servers en back-up units van organisaties zijn vaak niet opgewassen tegen deze enorme groei. Een belangrijk aandachtspunt dus voor zowel het ICT beleid als de ondersteunende techniek.

Nu de virtualisatie pas echt goed op gang is gekomen, worden er meer en meer vragen gesteld over performance, stabiliteit, load balancing en uptime. De eisen gaan in 2010 zeker verder toenemen, maar vooral zal met deze technologie in het achterhoofd ook steeds meer gesproken worden over duurzaam ondernemen, minder stroom verbruiken en minder hardware gebruiken. In dezelfde ademteug past vanzelfsprekend ook het gebruik van de inmiddels bewezen technologie van terminal servers en thin clients.

Dat virtualisatie verder zal gaan dan nu, is voor ons wel duidelijk. Organisaties vragen steeds vaker om een werkplek die doet waarvoor ze bedoeld is: de werkzaamheden van de medewerker ondersteunen, en steeds minder om dat waar de gebruiker om vraagt. Vrijheden worden ingenomen ten gunste van stabiliteit en performance. De gevirtualiseerde cliëntcomputer zal hier zeker een belangrijke rol in gaan vervullen.

Bedrijven zullen zich vanaf 2010 nadrukkelijker bezig gaan houden met de vraag wat ze met al die sociale netwerken aan moeten. Enerzijds of deze te gebruiken zijn voor de eigen marketing mogelijkheden, anderzijds welke invloed dit heeft op de werkplek en hoe men daar tegenover zal willen staan. Moet men het gebruik van MSN, Hyves, Facebook of Twitter nu juist verbieden of stimuleren?

In het verlengde hiervan is men tevens bezig met de vraag hoe de communicatie van medewerkers met collega’s en mensen buiten de organisatie met behulp van digitale communicatiemiddelen geoptimaliseerd kan worden. Moeilijke en complexe thema’s waar niet zo eenvoudig antwoord op te vinden is.

In 2010 zal het begrip cloud computing meer gaan leven. Nu is dit nog een soort codewoord voor ICT experts. Door meerdere servers in een soort mini web te hangen, kunnen deze elkaar helpen wanneer bijvoorbeeld van een bepaalde server veel rekenkracht wordt gevraagd. Andere servers, die even wat minder staan te doen, kunnen hun processorcapaciteit dan uitlenen aan die hardwerkende server. Met behulp van deze techniek hoeft men dus niet meteen een zwaardere server aan te schaffen als tijdelijk beroep moet worden gedaan op meer rekenkracht. In 2010 zal zeker door een groot aantal bedrijven worden onderzocht of cloud computing voor hen (financiële) voordelen zou kunnen opleveren.

De vraag naar tijd- en locatieonafhankelijk werken is nog lang niet gestild. Men wil op ieder moment overal vandaan kunnen werken. Draadloos internet, lichte hardware en snelle verbindingen zullen dus ook in 2010 tot de aandachtsgebieden blijven horen. Wel zal men meer naar de prijs, en zeker naar de prijs van verbindingen gaan kijken. Het vanzelfsprekende gaat er wat dat betreft vanaf. Ook minder bekende providers zullen serieus beoordeeld gaan worden. Verbindingen worden namelijk steeds meer als eenvoudig neer te zetten diensten beschouwd. Providers zullen daarom steeds meer op service en prijs, dan op bekende naam beoordeeld worden.

Gebruikers willen steeds eenvoudiger data kunnen integreren. De vraag ontstaat steeds meer om uit verschillende bronnen gegevens te kunnen combineren door de gebruiker zelf. Het wordt in 2010 daarbij normaal om aan ICT Managers te vragen waarom men nog niet met een druk op de knop de deelnemerslijst aan een training, meteen een bevestiging kan sturen, de pennen en de blocnotes kan laten bestellen bij de meest gunstige aanbieder, het trainingsmateriaal tijdig kan laten drukken en het lokaal en de docent kan laten inplannen.

Op het internet gaan we relevantere informatie communiceren die ook tijdafhankelijker is. Dus vaker en beter communiceren via het internet. Er komen meer actie gedreven sites voor met name de fast consumer goods en corporate sites worden vooral nieuwssites. Doordat internet criminaliteit sterk zal toenemen, krijgen content scanners, firewalls en andere beveiligingsapparatuur veel meer aandacht in 2010. We weten allemaal dat gedragsveranderingen ten aanzien van security nog veel belangrijker zijn, maar daar zullen we ook in 2010 binnen organisaties nog geen echt goed antwoord voor kunnen vinden.

Via het internet zal in 2010 ook zeker geprobeerd worden de samenwerking tussen organisaties verder te optimaliseren. Partner kanalen, dealer kanalen maar ook aanbiedersgroepen van producten en diensten tot pitches aan toe gaan steeds meer via dit medium plaatsvinden. Aan de andere kant zal men zich, zeker vanuit de marketing hoek, meer dan ooit gaan richten op de accountability van de online projecten. Renderen de online investeringen eigenlijk wel (genoeg)? Gespecialiseerde kennis zal hiervoor benodigd zijn.

Daar waar het gaat om afdrukken op papier hebben we ook in 2009 gezien dat dit nauwelijks echt minder werd. Elektronische media zouden volgens velen het antwoord op papierverspilling zijn, maar het bleef vaak bij mooie woorden. Hoe meer er elektronisch wordt gecommuniceerd via e-mail, internet en intranet, hoe meer er wordt geprint, blijkt in praktijk. Organisaties zullen in 2010 zich voorzichtig gaan afvragen welk beleid ze zouden kunnen voeren om dit tegen te gaan. Maar veel zal er op dat gebied niet veranderen in 2010, zijn we bang.

In 2010 verwachten organisaties niet zo heel veel meer van hun ICT afdeling of ICT partners. Ze zijn het wachten beu. Plannen die over enkele maanden verwezenlijkt worden, worden niet meer echt serieus genomen. Gebruikers hebben het gevoel vooral veel te moeten wachten op IT-ers. De glamour is van de ICT af. Er zitten gewone mensen die gewoon hun best doen, maar ook beperkte mogelijkheden hebben. En dat terwijl het gevoel heerst dat er zoveel meer mogelijk zou moeten kunnen zijn.

Kort samengevat: in 2010 zou ICT echt voor gebruikers moeten gaan werken, het liefst op basis van een duurzaam beleid. Maar organisaties en gebruikers geloven er niet zo in dat dit in 2010 ook echt helemaal goed bereikt zal worden. Het wordt heus wel wat beter, maar het blijft toch roeien met de riemen die we hebben.