Sinds de laatste wijzigingen in de algoritmes van Google is content werkelijk key geworden. De online marketing van een merk, product of organisatie is hiermee heel dicht tegen de SEO aan komen te liggen. Immers, als content goed gevonden wordt (SEO) dan wordt het gezien en speelt het daarmee een belangrijke rol in het imago en de beleving.

Binnen het MKB speelt nog vaak dat publiceren op de eigen website als iets belangrijkers wordt beschouwd dan monitoring. Dit vanuit de visie dat het Internet een plaats is waar je iets op zet, in de hoop dat zoveel mogelijk mensen het lezen. Er wordt dan ook regelmatig iets geplaatst en SEO pogingen ondernomen om die plaatsing zoveel mogelijk vindbaar te maken.

U bent echter niet de enige die content over u of uw diensten/producten op het internet plaatst. En het is juist de content die u niet zelf geplaatst heeft die een enorme invloed kan uitoefenen op uw imago en de beleving omtrent uw aanbod van producten en/of diensten.

Afbreukrisico

Stel u heeft een winkel in smartphones. U biedt een bepaald type mobiele telefoon aan waarvan in het nieuws is gekomen dat de accu spontaan kan ontploffen. Dit bericht wordt breed uitgemeten op radio en tv om mensen te waarschuwen voor dit probleem. In de kranten verschijnen berichten met een terugroepactie.

Het behoeft geen rocket science om te kunnen voorspellen welk effect dit op de verkoop van deze smartphone heeft voor uw winkel. Daarbij kan het voeren van deze telefoon u imagoschade opleveren. Waarschijnlijk bestelt u even geen extra voorraad meer van dit apparaat en had u hem prominent in de etalage liggen, dan zult u hier waarschijnlijk snel actie op ondernemen.

Online sentimenten

Als een positief sentiment ontstaat over uw product en er meer vraag naar ontstaat doordat een andere organisatie er een tv commercials over uitzendt of een bekende Nederlander uw product in een talkshow laat zien en zich er enthousiast over uitspreekt, dan weet u dat vast ook wel en haalt u daar uw voordeel uit.

Maar dringen dergelijke sentimenten geplaatst op het internet ook net zo tot u door? Waarschijnlijk niet of in ieder geval veel minder. En dat terwijl u ergens wel weet dat het internet niet alleen een hele grote groep mensen bereikt, maar ook nog eens een grote impact kent op hun gedrag. Al was het alleen maar doordat de peer-werking daar een grote invloed heeft op de acceptatie van een bericht. Logisch ook; we geloven de buurman meer als hij spreekt over zijn ervaringen met een bepaald merk tv dan de verkoper of producent van hetzelfde apparaat.

Ze praten

Op het internet zijn anderen met u bezig. Ze hebben het over u, en ze verwijzen naar u. Bedenk dat u deze zaken kunt gebruiken om uw imago op te vijzelen en om eventuele misverstanden op te lossen. Kortom, plaats niet alleen content, maar monitor ook uw positie binnen het online gebeuren.

Stel u ontdekt dat op een bepaald forum negatief wordt gesproken over uw dienstverlening. Een persoon geeft aan dat u laat reageert op vragen. Zou het niet mooi zijn als u op dat forum zou kunnen reageren zodat het negatieve beeld positief wordt bijgesteld? Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om te weten hoe je het beste kunt reageren op bepaalde uitlatingen, maar dat is fase twee. Wie niet weet dat er over hem werd gesproken, kan sowieso niet reageren.

Monitoring

Ook positieve reacties kunnen vanzelfsprekend worden benut om meer exposure te krijgen. We hoeven niet alleen te reageren op negatieve berichten. Maar ook hiervoor geldt exact hetzelfde. Hoe kun je gebruik van deze berichten maken als je niet weet dat ze er zijn?

Kortom, monitor uw online presence. Vergeet daarbij ook niet te monitoren wat er met uw concurrenten online gebeurt. Bestaat er over hen een positief of negatief online sentiment? Kunt u dat gebruiken ten behoeve van uw eigen succes? Kijk ook naar de diensten en producten die u aanbiedt. Verandert het sentiment rond die onderwerpen? Waarom is dat, en zo ja, kunt u daar op reageren?

Binnen het MKB lijkt men zich niet altijd even bewust te zijn van de mogelijkheden die online monitoring kunnen opleveren. Wij ontwikkelen per maand enkele websites voor mkb’ers. Vaak vervangen deze bestaande websites. Niet zelden wordt vanaf diverse plekken op het internet verwezen naar artikelen op die bestaande websites. Als hier niet goed mee wordt omgegaan, dan komen al deze ‘backlinks’ te vervallen wanneer de nieuwe website in de lucht is gegaan. Immers, de artikelen waar naar verwezen wordt bestaan dan niet meer of bevinden zich op een andere plek.

Het is echter een relatief eenvoudig truckje om op een nieuwe website een ‘oude link’ te laten verwijzen naar een ‘nieuwe link’.

Een aantal mkb’ers geeft aan dat dit niet nodig is. Kost teveel moeite. Maar op het moment dat we deze mkb’ers laten zien dat dit zinvol is wanneer we ze de lijst met bestaande backlinks laten zien, zijn ze vaak verbaasd. Ze hadden er tot dan toe geen weet van vanaf welke plaatsen, en zeker niet hoeveel, anderen naar hun verwezen. En dit, terwijl een dergelijk overzicht eenvoudig te verkrijgen is door gebruik te maken van de gratis beschikbaar gestelde Google Webmasterhulpprogramma’s.

Trefwoorden testen

Door simpelweg de voor u relevante trefwoorden in Google in te geven, krijgt u al een beetje inzicht in wat er rond uw organisatie, uw producten, uw merk en/of uw dienstverlening op het internet rondgaat. Zoekt u bijvoorbeeld naar ‘Panthera diensten’, dan krijgt u vanzelfsprekend een overzicht van die pagina’s die iets over het aanbod van diensten van Panthera BV vertellen.

U kunt natuurlijk ook zoeken op zaken als ‘Online marketing’ of ‘Terminal servers’. Domweg om te weten wat er over uw producten of diensten op het internet wordt verteld. Wilt u weten wat er over u in combinatie met een dergelijke dienst wordt vermeld, combineer dan uw bedrijfsnaam met de specifieke dienst en haal uw voordeel uit de gevonden resultaten.

Niet zichtbaar

Het kan natuurlijk voorkomen dat u ontdekt dat op bepaalde plaatsen veel gesproken wordt over een dienst die u aanbiedt, maar niet over u als kennishebber. Of dat men discussieert over een product dat u levert, maar dat men niet goed weet wat het kan of hoe het ook gebruikt kan worden. Deze plaatsen kunt u vanzelfsprekend gebruiken om uw zichtbaarheid te vergroten. Meng u in dergelijke discussies en lever er een relevante bijdrage aan. Door dit te doen kunt u uw reputatie en bekendheid vergroten en u helpt er anderen ook nog eens mee.

Advies

Ook voor mkb’ers  rendeert het om met enige regelmaat te onderzoeken wat er op het internet gebeurt omtrent het eigen imago en de relevante diensten/goederen die zij aanbieden. Vanzelfsprekend moet men er niet alleen onderzoek naar doen, maar er vervolgens ook iets mee doen. Hierdoor kan de reputatie worden verbeterd en/of de zichtbaarheid worden vergroot.