In de loop van de komende weken zal Google in de zoekresultaten gaan tonen in hoeverre een pagina geschikt is voor mobiel gebruik. Dit meldt Google via de Webmaster Central Blog. Pagina’s die door Google als geschikt worden gezien krijgen het label “Mobile-friendly” in zoekresultaten op mobiele apparaten.

Om dit label te krijgen moet een pagina aan een aantal eisen voldoen:

  • Geen gebruik van software die vaak niet op mobiele apparaten geïnstalleerd is, zoals Flash
  • Tekst moet leesbaar zijn zonder te zoomen
  • De inhoud moet weergegeven worden zodat de gebruikers niet horizontaal hoeven te scrollen of in te zoomen
  • Er moet voldoende ruimte zijn tussen de links zodat de juiste link gemakkelijk aangedrukt kan worden

Google geeft ook aan een experiment uit te voeren waarbij pagina’s die aan de gestelde eisen voldoen hoger in de zoekresultaten komen. Om webmasters te helpen heeft Google heeft een tool ontwikkeld waarmee pagina’s getest kunnen worden. Mogelijke issues kunnen ook gesignaleerd worden via de pagina Mobiele bruikbaarheid in Google Webmaster Tools.