Zoals bij alles krijgt u ook op het internet slechts een kans voor een eerste indruk. Dat die indruk niet alleen bepaald wordt door de vormgeving, moge duidelijk zijn.

Een mooie site is fraai, maar een site waar de bezoeker de weg kwijt raakt of waarvan het doel onduidelijk is, werkt niet.  Onderzoek naar de gebruikersvriendelijkheid van website, de usability en bijvoorbeeld de navigatie, levert ook in 2009 geen plezierige resultaten op. Ook de Nederlandse websites laten vaak nog veel te wensen over.

De irritatie die onduidelijke websites bij bezoekers teweeg brengen, leidt aantoonbaar tot het verlies van bezoekers.  Er zijn door Panthera  onderzoeken uitgevoerd waarbij informatie op het internet wordt ontsloten via kunstige  flash menu’s en de ‘gewone’ uitval topmenu’s, side menu’s en button pages.  De teksten in de menu’s en op de buttons zijn vanzelfsprekend gelijk gehouden. Uit dit onderzoek blijkt dat topmenu’s nog steeds voor veel bezoekers het meest duidelijk  zijn.

Slechte websites voorkomen Actiesites van veel topmerken zijn niet zelden heel kunstig gemaakt. Bezoekers moeten de home page ‘ervaren’, zo menen sommige creatieve bureaus. Al experimenterend komt men dan te weten wat een site te bieden heeft. De navigatie zou een ‘experience’ op zichzelf moeten zijn.

De praktijk toont echter aan dat men helemaal niet zo zit te wachten op dergelijke zoektochten. Wie een commercial op TV heeft gezien en zich geactiveerd voelt om deel te nemen aan een actie, wil snel bij het actiemechanisme terechtkomen. Geen ‘gedoe’ dus, gewoon helder. Hou het dus simpel en doe wat men verwacht.

Een ander onderzoek, dat we enkele jaren geleden lieten uitvoeren,  toonde aan dat bezoekers binnen enkele seconden willen weten waar een website over gaat. Komen ze dit niet te weten, dan vertrekken ze snel weer. De home page dient derhalve te vertellen wat u biedt.  Voorkom zoveel mogelijk preloaders of plaatjes die slechts een gevoel moeten weergeven. Zeg gewoon waar het op staat. Als u BHV diensten trainingen levert, zegt u dat op uw home page. Wel zo helder en tevens goed voor de SEO (search engine optimization).

Vergeet niet dat mensen liever willen laten zoeken, dan zelf zoeken. Een goede zoekfunctie wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Net zoals duidelijke contactinformatie. Pop-ups en onaangekondigde verwijzingen naar andere websites zijn uit den boze.

Onlangs werd ons tijdens een training nog gevraagd voor welke browser websites het beste ontwikkeld kunnen worden. De tijd is echter al lang voorbij dat men in de footer kon stellen dat de  website voor Internet Exporer of Netscape versie X ontwikkeld was en de ‘best viewed at 800×600’ is natuurlijk al helemaal niet meer ‘good practice’. Een website moet het gewoon doen in de meest gangbare browsers. Daartoe behoren onder andere Internet Explorer, Firefox en bijvoorbeeld Safari.

In tegenstelling van wat verwacht zou mogen worden, neemt de kwaliteit van websites af.  Vorig jaar kwam Ernst & Young met de conclusie dat blijkt dat 25% van de bedrijven over een nutteloze website beschikt. Mkb'er klagen zelf over het lage begrip dat website bouwers voor hen heeft. Ze zijn dan ook niet zelden ontevreden over hun eigen website. Ze menen overigens wel dat hun website een belangrijke rol inneemt voor de naamsbekendheid, marketing en verkoop, maar zijn niet erg bereid daar in te investeren. Dit is opmerkelijk te noemen.

Onderzoeksbureau Forrester toonde vorig jaar nog aan dat de uitstraling en usability van website een directe relatie heeft met het bedrijfsresultaat. Online investeren rendeert dus. Dit wordt ondersteund door ons eigen onderzoek waarin we een drietal webshops met dezelfde producten lanceerden als testomgeving. De producten (computerspelletjes en -gadgets) en prijzen werden gelijk gehouden. We wijzigde wel de usability en de vormgeving. Zoals te verwachten verkochten niet alle websites even goed. Het verschil tussen de best en slechts (=matige usability) verkopende website was maar liefst 62%.

We menen vaak onterecht dat men de onze  website belangrijk vindt. Zo ervaren we nog wel eens dat bekendere merken erg gespannen kunnen doen over komende acties. Geheimhouding overeenkomsten worden gesloten en tot de lancering mag niemand iets over de actie los laten.  De concurrent zou op de loer liggen, het nieuwtje zou als een bom moeten inslaan. Sommige creatieve bureaus geven zelfs aan dat ze met de nieuwe site een online revolutie gaan bewerkstelligen. In werkelijkheid zit de menigte echter niet gespannen het internet af te zoeken naar uw nieuwe aanbod of actie. Het is er een van de velen. Wie reacties als “zinvol”, “interessant” of “leuk” ontlokt, heeft al heel veel bereikt op het internet.

De website mag niet uw enige marketingtool zijn. Het moet er wel een onderdeel van uitmaken.  Maak hem vriendelijk voor de bezoeker en zinvol. We willen niet zoeken, we willen dat het een toegevoegde waarde heeft. Hanteer hierbij de uitspraak van misschien wel de meest bekende Japanse samoerai Musashi: “Doe niets wat geen zin heeft”.