De wetgeving heeft gezien hoe Internet steeds meer gebruikt wordt voor de verkoop van producten en diensten. Dat dit ook wel verkeerd werd gebruikt, heeft haar doen bewegen met nieuwe richtlijnen te komen.

De aanbieder van diensten en producten via internet is daarom verplicht tot een vergaande informatieplicht. Nog voordat de koop tot stand komt, zijn er dus al verplichtingen voor u als verkopende partij. U moet voldoende informatie verstrekken. Een moeilijk punt, want wat is voldoende informatie?

Particulieren worden ook in deze wet overigens beter beschermd dan organisaties. De B2C leveranciers moeten dus nog meer op hun tellen passen dan de B2B bedrijven. Eén van de belangrijkste verplichtingen is dat u het heel duidelijk moet maken wanneer en op welke wijze de koop tot stand komt. Als u onvoldoende informatie verstrekt, kan de overeenkomst worden ontbonden.

Deze wet wordt ook echt toegepast en u dient er dus daadwerkelijk rekening mee te houden. Een consument die zich op een website aanmeldde voor een proefabonnement werd niet gehouden aan het automatisch verlengen van het abonnement omdat het niet expliciet werd vermeld voordat de ‘koop’ werd gesloten. In een andere, sortgelijke case , waarbij deze informatie wel vooraf te lezen was, werd het abonnement ook ontbonden. Reden was dat informatie ergens op de website stond, en dit niet voldoende was. Het had op het aanmeldingsformulier moeten staan.

Kortom: u zult uw (potentiële) klant goed moeten informeren. Aan deze informatieverplichting worden strenge eisen gesteld. Informatie op uw website plaatsen is dus lang niet altijd voldoende.