Microsoft Azure kan het beste omschreven worden als het cloud platform van Microsoft. Eenvoudig gesteld biedt Microsoft met behulp van Azure een omgeving aan waarmee het mogelijk is om eenvoudig software en bestanden op servers in de cloud te plaatsen.

Al geruime tijd proberen organisaties steeds minder software op het lokale werkstation te installeren en steeds meer software via een centrale plek aan te bieden. Dit principe kent vanzelfsprekend enkele belangrijke voordelen, zoals centraal beheer, platform- en device onafhankelijkheid en bijvoorbeeld kostenbesparing.

Ook ontwikkelaars zien meer en meer de voordelen in van het leveren van software als een service, dus aangeboden via het internet, in plaats van het verspreiden van CD’s met installatie software. Dergelijke oplossingen (SaaS genoemd, naar Software as a Service) moeten natuurlijk wel gehost worden op schaalbare machines. Wordt er meer gebruik van gemaakt, dan moet de machine snel ‘sterker’ kunnen worden.

Partijen als Microsoft bieden de hard- en software aan waarvan de omvang en ‘kracht’, afhankelijk van de behoeften, snel kunnen worden aangepast. Microsoft is niet de enige leverancier die een dergelijk platform aanbiedt. Ook andere aanbieders leveren dergelijke diensten. Amazon biedt bijvoorbeeld via Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) een flexbel platform voor bijvoorbeeld developers, maar ook IBM en Google bieden dergelijke oplossingen.

De service die Microsoft via Azure op dit gebied aanbiedt is dus een platform waarop andere zaken aangeboden kunnen worden. Microsoft Office 365 is daar een voorbeeld van. Microsoft biedt Office 365 aan via Azure. Office 365 kan dus beschouwd worden als een service. Dergelijke services kunnen dus vanaf het werkstation benaderd worden alsof ze op servers in het eigen pand staan. Hoewel er software op de servers binnen Azure geplaatst kan worden, biedt Microsoft ook een aantal services die direct in gebruik genomen kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een schaalbare database omgeving (bijvoorbeeld op basis van Microsoft SQL Server) of webhosting.

Iedere organisatie heeft wel de beschikking over een of meerdere servers. Deze servers moeten gekocht, geïnstalleerd en beheerd worden. Het idee achter Azure is dat dit niet meer voor alle servers nodig is. Een deel van het benodigde platform kan door Azure worden overgenomen en Microsoft regelt tegen een relatief lage vergoeding de hardware en zorgt voor de juiste inrichting. Ook updates of beveiliging hoeft men zelf niet meer te regelen voor die omgeving.

Microsoft positioneert Azure dus niet zozeer als een totaaloplossing. Het moet vooral opgevat worden als een mogelijke keuze voor bijvoorbeeld de hosting van software of de opslag van data. Als organisatie gebruik je daarom waarschijnlijk altijd gebruik van eigen servers in combinatie met Azure.