Google heeft een nieuwe versie van het Analytics platform uitgebracht met een focus op metingen gebaseerd op gebeurtenissen in plaats van sessies, uitgebreidere mogelijkheden om bezoekers tussen verschillende platforms te volgen, meer ondersteuning door geautomatiseerde inzichten en een sterkere integratie in het cloud platform van Google zelf. In dit artikel leggen wij de nieuwe mogelijkheden uit en de nodige stappen om van de vorige versie (Universal Analytics) te migreren naar de nieuwe versie.

Google Analytics is iedereen bekend, het inmiddels 16 jaar oude platform is verreweg het meest gebruikte product voor het verzamelen van website statistieken. Onderzoek wijst uit dat 50 tot 60 procent van de meest bezochte websites gebruik maken van Google Analytics. Dit zal niemand verbazen, want het is sinds lang een leider in installatie­gemak en analyse­mogelijkheden tussen de gratis oplossingen voor website analyses.

Het is inmiddels acht jaar geleden dat de vorige versie, Universal Analytics, werd uitgebracht. In de tussentijd is er veel veranderd zowel op het gebied van web technologieën als wet– en regelgeving. Hoog tijd voor een nieuwe versie! Deze werd een tijd ontwikkeld en beschikbaar gesteld onder de naam App+Web, maar is nu voor iedereen te gebruiken onder de naam Google Analytics 4, dit is nu ook de standaard­versie van Google Analytics geworden.

Bestaande accounts die gebruik maken van Universal Analytics kunnen dit blijven doen, maar Google raadt iedereen aan om over te stappen op de nieuwe versie. Gezien hoe Google omgaat met (onbetaalde) diensten is het ook sterk aan te raden om het advies op te volgen; er geen garantie is voor hoe lang de oude versie nog blijft werken.

Wat zijn de verschillen

Google Analytics 4 voert metingen uit op basis van een nieuw model, wat gevolgen heeft voor hoe en wat gemeten wordt en daarmee ook de weergave in het dashboard.

Focus op gebeurtenissen in plaats van sessies

In de vorige versies van Google Analytics was de focus van de metingen de sessie, een serie gebeurtenissen gekoppeld aan één bezoek aan een website. De primaire interactie die werd gemeten was het laden van pagina’s. Wanneer er informatie over interactie binnen pagina’s nodig was, zoals het klikken van buttons of het afspelen van video’s, moesten extra scripts toegevoegd worden.

Bij de nieuwe versie ligt de focus op gebeurtenissen. Dit is een meer flexibel model, waarbij het mogelijk wordt om een breed scala aan gebeurtenissen vast te leggen samen met verdere data over de interactie en de gebruiker. Er worden veel interacties automatisch als events gemeten, bij voorbeeld wanneer iemand voor de eerste keer een website bezoekt wordt dit automatisch als een “first visit” event opgeslagen. Daarnaast kan er uitgebreide metingen ingeschakeld worden waardoor het mogelijk wordt om zonder code op de website aan te passen meer informatie te verzamelen zoals het scrollen op pagina’s, downloads van bestanden, en het afspelen van video’s.

Focus op gebruikers in plaats van apparaten

In de vorige versies van Google Analytics ging het meten vooral via cookies op een specifiek apparaat. In GA4 probeert Google de focus te verleggen naar de gebruiker. Google gebruikt daarvoor naast de gegevens van apparaten ook gebruikers IDs wanneer iemand is ingelogd in een site of app, maar ook de inlogstatus in een browser zoals Chrome kan gebruikt worden.

Hierdoor wordt het mogelijk om voor de gemeten site of app een gebruiker over meerdere devices te volgen. Iemand die eerst informatie verzamelt op een mobiel, en later terugkomt om via een laptop een bestelling te plaatsen kan daardoor gedurende dit hele proces gevolgd worden.

Het nieuwe dashboard

Met de nieuwe meetmethodiek komt ook een nieuw dashboard. Het dashboard heeft een aantal simpele rapporten, maar laat zijn kracht vooral zien in de Analysis / Exploration pagina’s. Hier wordt het helaas ook duidelijk dat het platform een stuk nieuwer is, en mist op veel vlakken een makkelijke manier om rapporten met veel gebruikte gegevens op te vragen. GA4 is uitermate flexibel, maar eist op dit moment nog veel van de gebruiker voor het zelf inrichten van het dashboard.

Voor degenen die de verschillen willen zien met een uitgebreide dataset, heeft Google ook een demo account beschikbaar gesteld dat via deze pagina geïmporteerd kan worden. Na het importeren wordt een nieuw account met de naam “Demo Account” beschikbaar, met daaronder meerdere properties waarin vrij geëxperimenteerd kan worden.

Migratie

Zoals genoemd kunnen bestaande sites gebruik blijven maken van de oude versie, maar uiteindelijk zal iedereen moeten overstappen.

Ook al is Google Analytics 4 de nieuwe standaard dan is het duidelijk dat het platform nog sterk in ontwikkeling is. Er worden met regelmaat nieuwe functies en opties toegevoegd, maar er ontbreken nog steeds functionaliteiten ten opzichte van Universal Analytics. Zo missen op dit moment de mogelijkheden die onder de View kolom vielen, zoals e-Commerce instellingen en filters.

Wij raden onze klanten daarom ook aan om bij bestaande sites vooralsnog Universal Analytics als primair analysekanaal te gebruiken, maar door middel van dual-tagging wel alvast voorbereidingen treffen voor de uiteindelijke migratie.

Dual-tagging

Net als bij Universal Analytics is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht data te verzamelen. Het is daarom aan te raden om alvast bestaande sites zo in te stellen zodat data op zowel de oude als de nieuwe manier verzameld worden. Dit wordt dual-tagging genoemd.

Google heeft een tool hiervoor gemaakt zodat er met kleine aanpassingen data op zowel de oude als nieuwe manier verzameld worden. Hierbij moet wel opgelet worden als er extra toevoegingen zijn gemaakt aan het standaard tracking script of als er binnen de site extra tracking is ingebouwd, bij voorbeeld voor het meten van events die niet standaard door Universal Analytics werden gemeten.

Conclusie

Google heeft versie 4 als standaard ingesteld, maar voor bestaande sites blijft de oude versie nog steeds de meest complete en betrouwbare methode. Wij raden iedereen die gebruikt maakt van Google Analytics om op korte termijn dual-tagging in te voeren zodat er tijd is om te wennen aan het nieuwe platform, en na een toekomstige migratie in zo veel mogelijk data beschikbaar blijft.