Blockchain wordt wel beschouwd als een innovatie binnen de IT wereld die vergelijkbaar zou zijn met bijvoorbeeld de komst van open-source software. Maar is dit wel zo?

De laatste tijd wordt er veel over Bitcoins gesproken en wie over Bitcoins spreekt spreekt over blockchains. Een blockchain kan het beste beschouwd worden als een openbaar elektronisch grootboek, vergelijkbaar met een database. Wanneer een transactie plaatsvindt, wordt hiervan in deze database op het einde een record aangemaakt. Dit record kan niet gewist worden en records die bij elkaar horen worden bij elkaar gehouden en samen een blok genoemd. Een blok hoort bij een bepaalde gebruiker. Vandaar de naam blockchain.

Is het veilig?

Net als bij internet email is er niet een bepaalde server waar zich de gehele database bevindt. De data is verspreid over het gehele internet. Hierdoor is er geen specifieke plaats om in te breken voor hackers. Iedereen die deelneemt mag records aan de database toevoegen en de technologie zorgt er voor dat iedereen een nieuw verschenen record direct ziet verschijnen. In combinatie met de versleuteling die gebruikt wordt kan deze technologie op dit moment als zeer veilig worden beschouwd.

In de lijst met records staan Bitcoins toegeschreven aan gebruikers. Uit andere records valt weer te achterhalen hoe zij aan die Bitcoins kwamen en daarmee kan bewezen worden dat zij dus de rechtmatige eigenaren van die Bitcoins zijn. Een gebruiker kan hiermee in zijn bezit zijnde Bitcoins overschrijven naar een andere gebruiker.

Is het bijzonder?

Tussen banken kan men ook geld over laten schrijven, dus wat maakt blockchain hierin nu bijzonder? Wordt geld overgeschreven tussen twee verschillende banken, dan zijn de databases van deze banken niet rechtstreeks op elkaar aangesloten. Ze delen immers niet dezelfde database. Bij de een moet dus wat worden weggehaald, en hetzelfde moet bij de ander worden bijgeschreven. Op zich bestaan daar weer intermediairs voor en maakt men zelfs al sporadisch gebruik van blockchains tussen banken in. Klanten van een bank gebruiker hun bank als een intermediair om transacties voor hun uit te laten voeren. Daarvoor moet een bank een vertrouwde partij zijn. Vertrouwde partijen zijn partijen die relatief veel geld kosten.

Maar blockchain voor Bitcoins is niet van een bank, bedrijf of organisatie. Het berust net als internet email op een decentrale en open structuur. Dat wil zeggen dat het van niemand is en door iedereen rechtstreeks gebruikt kan en mag worden. Het maakt hiermee het overschrijven van geld mogelijk zonder dat er nog gebruik van een intermediair gebruik gemaakt hoeft te worden. Een intermediair kost geld, en daarmee is het gebruik van blockchain goedkoper dan de traditionele manier van overmaken.

Heeft het de toekomst?

De techniek achter blockchain kan natuurlijk voor meer gebruikt worden dan alleen geldtransacties, denk hierbij aan de verkoop van goederen of zelfs huizen. Maar de verwachting is wel dat het nog jaren zal duren voordat blockchain echt heel handig en goedkoop zal werken tussen bijvoorbeeld open en private netwerken. De gedistribueerde grootboektechnologie achter blockchain is echter wel revolutionair te noemen en zal zeker steeds meer zijn intrede gaan doen waardoor tijd en kosten bespaard zullen gaan worden.