In oktober 1995 werd een document gepubliceerd waarin werd geconstateerd dat er op dat moment steeds meer nieuwe gebruikers waren van het Internet (toen nog met een hoofdletter). Dit was reden om een aantal richtlijnen voor etiquette op het net op te stellen: De Netiquette Guidelines. Er is in de tussenliggende 25 jaar veel veranderd, maar een deel van de richtlijnen en adviezen zijn nog steeds actueel.

Historie

De Netiquette Guidelines was een memo gepubliceerd door de Internet Engineering Task Force (IETF), een toonaangevende organisatie die een breed scala aan memo’s publiceert over onderwerpen op het gebied van internet, techniek en communicatie. Deze memo’s, zo genaamde Request for Comment documenten (RFCs), zijn vaak bedoeld om een discussie op gang te brengen over een bepaald onderwerp, of een basis te bieden voor een specifieke implementatie.

In RFC 1855: Netiquette Guidelines worden er richtlijnen gegeven voor communicatie systemen die in 1995 veel gebruikt werden, waarbij het doel was om individuele organisaties eigen versies van dit document te laten maken met aanpassingen en toevoegingen die voor die organisatie relevant waren. Het document is duidelijk een product van zijn tijd, en verwijst naar systemen en protocollen die tegenwoordig niet of nauwelijks meer voorkomen en gaan uit van een hoog technisch kennisniveau.

Het woord “netiquette” (of nettiquette) bestond al langer. Het eerste gebruik stamt uit een email nieuwsgroep in 1982 en de Netiquette Guidelines zelf hadden ook enkele toonaangevende voorgangers, zoals de NSFNET Backbone Service Acceptable Use Policy, Arlene H. Rinaldi’s The Net: User Guidelines and Netiquette en Virginia Shea’s boek Netiquette. Desondanks wordt het in 1995 gepubliceerde document nog steeds als de eerste definitieve set richtlijnen voor netiquette gezien.

Adviezen

Delen van de richtlijnen zijn zoals genoemd nog actueel, maar andere zijn ook niet of nauwelijks meer van toepassing. Vooral de adviezen die los staan van technische details zijn nog relevant. Dit zijn adviezen over heldere communicatie, veiligheid, en interpersoonlijke zaken. Andere adviezen, waar een gebruiker bij voorbeeld wordt gevraagd om niet meer dan 78 tekens per regel in een mail te schrijven zijn met de technologie van vandaag totaal niet meer van toepassing.

Hieronder een kleine selectie van enkele nuttige tips.

Heldere communicatie

Mail should have a subject heading which reflects the content of the message.
Use mixed case. UPPER CASE LOOKS AS IF YOU’RE SHOUTING.

Veiligheid

Remember that unless you are sure that security and authentication technology is in use, that any information you submit to a system is being transmitted over the Internet "in the clear", with no protection from "sniffers" or forgers.
Be careful when addressing mail. There are addresses which may go to a group but the address looks like it is just one person. Know to whom you are sending.
Just as mail (today) may not be private, mail (and news) are (today) subject to forgery and spoofing of various degrees of detectability. Apply common sense "reality checks" before assuming a message is valid.

Eigendom en culturele verschillen

Remember that all these services belong to someone else. The people who pay the bills get to make the rules governing usage. Information may be free - or it may not be! Be sure you check.
Since the Internet spans the globe, remember that Information Services might reflect culture and life-style markedly different from your own community. Materials you find offensive may originate in a geography which finds them acceptable. Keep an open mind.

Het volledige document staat online op de site van IETF voor degenen die alle richtlijnen nog eens willen nalezen.

Toekomst

Een nieuwe versie van de Netiquette Guidelines zou wellicht goed zijn, maar de kans dat dit komt is klein en de kans dat het breed verspreid zou worden is nog kleiner.

Het aantal gebruikers van het internet en daaraan gekoppelde systemen blijft groeien. Tegelijkertijd is er ook een steeds meer divers publiek. In 1995 was internetgebruik vooral iets voor mensen met een hoger technisch niveau en toegang tot dure computerapparatuur. In die situatie kon een memo zoals de Netiquette Guidelines ook echt effect hebben, iets wat tegenwoordig niet te verwachten valt.

Wat nog wel mogelijk is, en ook een van de uitgangspunten van de originele richtlijnen was, is dat organisaties zelf documentatie opstellen om gebruikers te trainen en er voor te zorgen dat gedrag en verwachtingen binnen een organisatie gelijk zijn. Zeker op het gebied van videoconferencing is dit iets wat veel ongelukkige situaties zou kunnen voorkomen.