In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat er wel degelijk een aantal regels en wetten waar u zich aan zult moeten houden wanneer u producten of diensten via het internet aanbiedt. Veel bedrijven, instellingen en organisaties houden zich hier (nog) niet aan. Belangrijkste reden daarvan is dat men niet op de hoogte is van deze regels en nauwelijks tot niet door de websitebouwers daarop gewezen wordt.

Niet iedereen is bijvoorbeeld op de hoogte van het feit dat bedrijven en rechtspersonen verplicht zijn om hun kvk-nummer te vermelden op websites en zelfs in e-mailberichten. Alleen wanneer het reclame betreft, mag hierop een uitzondering worden gemaakt.

De verplichting om het kvk-nummer te vermelden gold al eerder voor alle zakelijke brieven, orders, facturen en offertes. Maar vanaf 1 januari moet dit dus ook in e-mail en op de website worden gezet. Hiernaast geldt voor BV´s en NV's de verplichting om de volledige naam van de vennootschap en de woonplaats (statutaire zetel) te vermelden.

Maar er zijn meer zaken waar u op moet letten wanneer u internet gebruikt om handel te drijven. De wet Verkoop op afstand die in navolging op de Europese regelgeving is aangenomen, moet zorgen voor een stroomlijning van de landen binnen de Europese markt en tevens een betere bescherming van de consument bewerkstelligen wanneer deze bij op afstand gesloten overeenkomsten is aangegaan.

Deze wet heeft belangrijke consequenties voor het elektronisch zakendoen in Nederland. De belangrijkste is dat de consument bij iedere e-commerce transactie een bedenktijd van zeven werkdagen krijgt om de transactie zonder opgave van redenen te herroepen. Op de leverancier wordt bovendien een uitgebreide informatieplicht gelegd. Wanneer hier niet aan voldaan wordt dan is de bedenktijd van de consument automatisch verlengd tot drie maanden voor iedere transactie(!)

Duidelijk is dat de wet nogal wat consequenties heeft voor de bij e-commerce gebruikte algemene voorwaarden. Deze zullen in veel gevallen moeten worden aangepast. Ook de informatie die op het moment via de website wordt verschaft zal in veel gevallen niet toereikend zijn. De door veel IT-georienteeerde organisaties gehanteerde FENIT voorwaarden, zijn hiervoor niet goed genoeg (niet dekkend genoeg), zeker niet wanneer u een e-commerce winkel bezit.

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden overigens niet voor alle diensten. Financiële diensten zijn een goed voorbeeld van de uitzonderingen. Voor financiële diensten worden namelijk nog aparte regels opgesteld. Maar er zijn meer uitzonderingen.

Let wel op; de wet biedt al wel de consument enige bescherming, maar bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet. Het blijft dus oppassen geblazen.