Domeinnamen werden oorspronkelijk in het leven geroepen om de voor mensen moeilijk te onthouden unieke ip nummers van machines te vertalen naar voor mensen begrijpelijke en beter te onthouden termen. Inmiddels is het belang van de bereikbaarheid en de herkenbaarheid van degene die zich op het internet wil presenteren enorm toegenomen. Search Engines, zoals Google, gebruiken domeinnamen als belangrijke informatiebronnen om data te ontsluiten. Domeinnamen spelen daardoor een steeds belangrijkere rol in het vinden en dus het aanbieden van informatie.

Inmiddels zijn er veel juridische uitspraken geweest die betrekking hebben op domeinnamen en het gebruik daarvan. Fenomenen als domain grabbing of cybersquatting worden hierdoor bestreden. Het is daarom niet meer zo dat iedereen iedere domeinnaam in eigendom mag hebben. Er zijn al voorbeelden dat er beslag werd gelegd op domeinnamen, er pandrechten op werden gevestigd.

Er is echter nog geen eensluidende wetgeving op het gebied van domeinnamen vastgelegd. Voor het NL domein gelden wel de regels van de SIDN. SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het .nl-domein op het internet. Alle providers waar domeinnamen geregistreerd kunnen worden in Nederland, zoals Panthera, zijn deelnemer bij de SIDN en dienen zich derhalve aan de regels van SIDN te houden op straffe van uitsluiting. Naast de registratie en uitgifte van .nl domeinnamen betekent dit dus dat SIDN regels opstelt voor het aanvragen en verwerken van domeinnamen uit dit domein.

Deze regels hebben bij voorbeeld betrekking op procedures wanneer er (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op een  merk of handelsnaam, maar ook kan SIDN ingrijpen als er bij voorbeeld op een site illegale materialen worden getoond en de eigenaar of hostingpartij geen gehoor geven.