Internet Explorer was lange tijd de browser met een marktaandeel van 90-95%. Ondanks dat Microsoft al jaren een nieuwe browser heeft (Edge) wordt Internet Explorer nog steeds gebruikt. Hier zal echter verandering in moeten komen want Microsoft heeft aangekondigd dat alle ondersteuning van Internet Explorer in juni 2022 zal worden gestopt.

Nu wij afscheid hebben genomen van Adobe Flash nadert ook het einde van de andere gigant van het internet van de afgelopen decennia: Internet Explorer. Microsoft heeft aangekondigd dat per 15 juni 2022 alle ondersteuning van de browser wordt gestopt.

Vijftien jaar geleden had deze browser in de meeste metingen een marktaandeel van boven de 90% en was voor ontwikkelaars de browser waarin alles moest werken. Gedurende de jaren is het gebruik steeds meer afgenomen. De daling werd ingezet met de opkomst van Firefox en later ook Chrome (de huidige marktleider), maar de doodssteek was uiteraard Microsofts overstap naar de nieuwe browser Edge. Tegenwoordig heeft Internet Explorer een marktaandeel van een tot enkele procenten afhankelijk van gebied, markt en meetmethode.

Geschiedenis

De eerste versie van Internet Explorer werd in 1995 uitgebracht als onderdeel van Windows 95. Microsoft was daarmee een vrij vroege speler in de browsermarkt en was daarbij goed gepositioneerd voor de zogenaamde browser wars van de eeuwwisseling toen Internet Explorer en Netscape Navigator streden om gebruikers.

Microsoft wist voor een groot deel de zakelijke markt te overwinnen doordat Internet Explorer een integraal onderdeel was van Windows. Hierdoor werd het mogelijk om vanuit de browser koppelingen te maken met het onderliggende systeem. Bedrijven konden daarmee intranet applicaties ontwikkelen die vanuit de browser bestanden konden aanmaken of aanpassen, of op andere manier met programma's gekoppeld werden.

Microsoft wist de grootste te worden en domineerde de browsermarkt in de eerste jaren van de 21e eeuw volledig. Op zijn piek had Internet Explorer een marktaandeel van 90-95%. Microsoft maakte daarin een de inschatting dat de markt gewonnen was en stopte zo goed als alle ontwikkeling van de browser. Hierdoor stagneerde de ontwikkeling van het web en kwamen er kansen voor nieuwe spelers zoals Mozilla Firefox en later Chrome om betere browsers te bieden aan gebruikers.

Het duurde lang voordat Microsoft in actie kwam. In de tussentijd wist met name Firefox steeds meer gebruikers te winnen en in 2008 kwam Google erbij als concurrent met de nieuwe browser Chrome.

Internet Explorer kreeg in deze tijd een naam als de browser met veel beveiligingsproblemen. Juist door de diepe integratie met Windows, wat eerder zo positief was geweest, werden deuren geopend voor hackers. Het groeiende aantal gebruikers en daarmee aanvallen en het trage updatebeleid van Microsoft in die tijd maakte het probleem nog groter.

De nieuwere versies van Internet Explorer bleven op veel vlakken ook achter op de andere browsers waardoor steeds meer gebruikers overstapten. Waar de andere browsers steeds met nieuwe capaciteiten voor gebruikers en voor website bouwers kwamen lukte het Microsoft niet om op voldoende tempo te komen.

Al deze factoren speelden mee in de langzaam maar zeker afnemende gebruik van Internet Explorer. Van de piek in 2003-2004 daalde het naar 10% van de markt in 2016.

Afnemende ondersteuning

De ondersteuning door website beheerders en ontwikkelaars is de laatste jaren al steeds meer afgenomen. De technische achterstand van Internet Explorer in combinatie met de snelle ontwikkeling van actief ondersteunde browsers heeft tot gevolg dat veel websites al langer Internet Explorer niet ondersteunen. De bijkomende kosten zijn hiervoor vaak te hoog.

Veel gebruikte content management systemen en website bouwers ondersteunen Internet Explorer steeds minder. WordPress stopt met de ondersteuning bij versie 5.8 die binnenkort uitgegeven zal worden, en sitebouwers zoals Wix hebben de ondersteuning al gestopt.

Daarnaast wordt er vaak op gewezen dat Microsoft, de maker van de browser, al meer dan vijf jaar geleden overgestapt is op Edge en constant campagne voert om gebruikers over te halen om de overstap naar deze nieuwe browser te maken. Microsoft stopt zelf in augustus dit jaar met het ondersteunen van Internet Explorer voor alle Microsoft 365 sites en apps.

Dit heeft ook gevolgen voor SharePoint. Gebruikers die nog een oude koppeling met SharePoint gebruiken, waarbij een SharePoint site als een netwerkschijf binnen Windows wordt geladen zullen merken dat deze koppeling het nu of binnenkort niet meer zal doen. Omdat deze functie compleet op basis van Internet Explorer werk zal het nodig zijn om over te stappen naar SharePoint Sync die de bestanden via OneDrive synchroniseert.

Internet Explorer uitfaseren

Voor organisaties waar Internet Explorer nog wordt gebruikt is het zaak om deze browser uit te faseren. Voor de meeste organisaties zal het voornamelijk zaak zijn om de eigen medewerkers op de hoogte te stellen van de overstap naar een andere browser, en waar nodig training of ondersteuning te bieden. Er zijn echter een groot aantal organisaties met (interne) applicaties die alleen werken in Internet Explorer. Dit komt vaak doordat er specifiek voor deze browser is gebouwd op basis van technieken zoals ActiveX of Browser Helper Objects (BHOs) zoals Silverlight.

Organisaties die werkplekken beheren op basis van het Windows 10 Enterprise Long-Term Servicing Channel programma kunnen de browser nog enige tijd blijven gebruiken. Binnen het LTSC programma wordt de ondersteuning verlengd op dezelfde manier dat dit ook voor Windows XP en Windows 7 gedaan werd. Dit geeft grotere organisaties met complexe IE applicaties iets meer tijd om over te stappen.

De meeste mkb organisaties zullen niet de Enterprise versie van Windows hebben en daarmee met het einde van de ondersteuning rekening moeten houden. De organisaties binnen deze groep die nog wel IE-specifieke web-applicaties gebruiken kan de Internet Explorer-modus (IE mode) van Edge een uitkomst zijn.

Microsoft Edge en de Internet Explorer-modus 

Edge heeft nooit een groot marktaandeel weten te veroveren. Bij de introductie van de browser lag de functionaliteit nog langere tijd op een lager niveau dan Chrome en lukte het daarnaast ook niet goed om naamsbekendheid te krijgen. Gebruikers die een nieuwe computer of laptop hadden grepen daarom snel naar een bekende naam (voornamelijk Chrome) bij het installeren.

Edge heeft sinds de eerste versie grote stappen genomen en is functioneel evenredig aan Chrome en werkt ook met exact dezelfde “motor” onder de kap. De twee browsers zijn qua mogelijkheden en snelheid nagenoeg identiek. Waar Edge nu een voordeel geeft is de Internet Explorer modus. Deze zorgt ervoor dat binnen Edge een groot deel van de IE-specifieke onderdelen gebruikt kunnen worden. Organisaties die bij voorbeeld complexe Silverlight applicaties gebruiken kunnen dit blijven doen binnen Edge. Iets wat in andere browsers niet mogelijk zal zijn.

Ondanks de IE mode zal het nodig zijn om vooruit te kijken. De modus zal volgens Microsoft in ieder geval tot 2029 ondersteund worden, wat voor bijna alle organisaties ruim voldoende tijd zal zijn om andere oplossingen te vinden.