DNS (domain name system) is het systeem op internet dat er onder andere voor zorgt dat url’s worden omgezet in IP-nummers en IP-nummers weer in url’s. Iedere computer aangesloten op het internet beschikt over een eigen, uniek ip-nummer (ook ip-adres genoemd). Een IP-nummer is daarom goed te vergelijken met een huisadres. Deze IP-nummers zijn echter moeilijk te onthouden. Dit alleen al door zijn opbouw. Een voorbeeld hiervan is 87.195.27.1.

Een URL (Uniform Resource Locator) is een unieke combinatie van leestekens die veel gemakkelijker te onthouden is. Bijvoorbeeld https://www.panthera.nl/. Computers erkennen url’s echter niet als adressen, dat doen zij alleen op basis van ip-adressen.

Een DNS server is niets anders als een database waarin domeinnamen en daaraan gekoppelde IP-adressen staan. Dit werkt dus als een soort opzoektabel. Wanneer een gebruiker een url intypt, vertaalt de DNS server dit naar een IP-nummer. Hierdoor kan de juiste computer gevonden worden zonder gebruik te hoeven maken van het moeilijk te onthouden IP-nummer. Als naar een website gezocht wordt, dan wordt bekeken wat het IP-nummer van de server achter de domeinnaam is.

Omdat in een DNS server een domeinnaam ‘gekoppeld’ wordt aan een IP-nummer, moeten partijen waar domeinnamen vastgelegd kunnen worden, beschikken over DNS servers. In Nederland is het daarbij verplicht over minimaal twee DNS servers te beschikken. Deze DNS servers moeten exact dezelfde gegevens bevatten. Zou een DNS server onverhoopt kapot gaan, dan bestaat de ander nog zodat de gegevens nog beschikbaar blijven.

In een DNS server bevinden zich niet alle DNS gegevens van het gehele internet. Iedere provider houdt alleen de gegevens bij van de domeinnamen die bij hem geregistreerd staan. Deze dns servers zijn onderling echter allemaal virtueel met elkaar verbonden zodat ze bij elkaar gegevens kunnen opvragen als een gebruiker daar om vraagt.

Het wijzigen van de DNS gegevens kunnen soms enige tijd op zich doen wachten. De reden hiervan is dat het nu eenmaal even duurt voordat alle dns servers (die soms gegevens van andere dns servers tijdelijk bewaren om onnodige traffic te voorkomen) over de laatste gegevens beschikken. Men hanteert hierbij de vuistregel dat het tot 24 uur kan duren voordat alle dns servers over de juiste gegevens beschikken. Vaak zien we echter dat dit sneller plaatsvindt.