Domeinnamen zijn soms van groot commercieel belang. En daar waar het om geld gaat, meent een aantal mensen dat zij wel een graantje mee moeten kunnen pikken van het succes van een ander. Dus ook binnen de domeinnamen 'handel'. SIDN is een stichting die de .nl domeinnamen 'bewaakt', maar ook zij kan helaas niets doen aan bepaalde praktijken…

Wie een .nl-domeinnaam laat registreren, doet dat in feite altijd via een tussenpersoon bij het SIDN. Panthera is zo’n tussenpersoon en beheert namens haar relaties honderden domeinnamen en DNS instellingen. Als een relatie een domeinnaam niet meer wil gebruiken, vragen zij hun tussenpersoon de domeinnaam bij SIDN op te heffen. De domeinnaam komt dan te vervallen. Vanaf dat moment kan natuurlijk iedereen die dat wil, deze domeinnaam registreren en daarna gebruiken.

Stelt u zich eens voor wat dit betekent voor een domeinnaam waar een goed lopende online actie aan vast hing. Ook na de actie zal nog een groot aantal mensen de domeinnaam gebruiken om informatie in te winnen over de actie. Heeft een ander dan deze domeinnaam gekregen en heeft hij er een eigen website aan gekoppeld, dan krijgt hij daardoor deze bezoekers op zijn website. Vooral als deze website zaken aanbiedt of vertoont waar u niet mee geassocieerd wil worden, kan dit dus heel nadelig zijn. Wij raden u dan ook met klem aan om dergelijke domeinnamen nog een tijd (in ieder geval enkele maanden) vast te houden voordat u er afstand van doet.

Ook andere minder plezierige praktijken doen nog steeds de kop op. Zoals dat soms mensen gebeld worden met de boodschap dat van hun .nl-domeinnaam iemand probeert de .eu versie, of een andere extensie, vast te leggen. Dat haast geboden is en dat zij deze naam, als ‘officieel orgaan’ liever eerst toewijzen aan de rechtmatige eigenaar, u dus. Kosten: ergens rond de tweehonderd Euro. Het SIDN heeft al eerder voor deze fraudeurs gewaarschuwd, maar helaas vinden deze praktijken nog steeds plaats.