Google AdWords is een techniek van het plaatsen van advertenties Het is mogelijk om bij Google advertentieruimte in te kopen die verschijnt wanneer bepaalde zoekwoorden in Google worden opgegeven. Deze zoekwoorden kun je als adverteerder opgeven. Dergelijke advertenties worden Google Adwords genoemd. Ze kunnen gevonden worden onder de zogenaamde gesponsorde links op de Google zoekmachine pagina, nadat gezocht is op bepaalde trefwoorden. Adwords kunnen om verschillende redenen onrechtmatig zijn. Het gebruik ervan kan bijvoorbeeld inbreuk opleveren op een merk- of handelsnaamrecht en het kan ook een vorm van misleidende reclame en/of oneerlijke concurrentie zijn.

Als dat het geval is, dan wordt normaal gesproken de adverteerder daarop direct aangesproken door de benadeelde partij. Indien de adverteerder niet reageert, of bijvoorbeeld steeds opnieuw inbreukmakende Adwords gebruikt, dan kunt u ook rechtstreeks tot Google wenden. In beide gevallen is gebleken dat procederen veel tijd, geld en ergernis met zich mee kan brengen. Google werkt op dit moment bij duidelijk onrechtmatige gevallen namelijk niet automatisch mee om een einde te maken aan dergelijke advertenties.

Google heeft twee verschillende klachtenprocedures uitgewerkt. De eerste gaat in op het indienen van een klacht wanneer het een schending van het auteursrecht zou zijn. Lastig, want het gaat om zoekwoorden en geen zoekzinnen die in de regel dus niet zo eenvoudig voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen.

Google heeft echter ook een klachtenprocedure voor merkenrechten in het leven geroepen. Bij het ontvangen van een klacht van een merkhouder, onderzoekt Google alleen of in de bewuste advertenties een Adword wordt gebruikt dat overeenstemt met het merk en, of dat Adword wordt gebruikt als zoekwoord. Als dit het geval is, verplicht Google de adverteerder om het Adword te verwijderen en zal zij voorkomen dat de adverteerder het met merk overeenstemmende Adword in de toekomst opnieuw gebruikt.