Internet biedt de mogelijkheid veel te meten, en dat wordt ook gedaan. Maar wie voeren die metingen uit, hoe zuiver zijn die metingen en wat zeggen de resultaten eigenlijk?

Toen het mogelijk werd om online te adverteren, ontstonden er direct twee kampen. Het ene kamp geloofde niet in online adverteren, en de andere juist deste meer. De tegenstanders meenden dat de wijze waarop het internet (toen) werd gebruikt, geen basis vormde om advertenties kwijt te kunnen. De voorstanders beschreven het als een walhalla waarin de adverteerder gericht op de doelgroep goedkoop en flexibel zijn boodschap kwijt kon.

Nu lijkt het alsof elke ondernemer droomt van online adverteren. Het Internet lijkt de ideale plaats om klanten te bereiken. Maar de praktijk leert anders. Verreweg de meeste online campagnes vallen tegen. Er komen minder bezoekers dan verwacht, er wordt minder verkocht dan verwacht, er komen minder aanvragen dan verwacht. 

Ondanks dat iemand enthousiast kan zijn over de mogelijkheden, is het goed stevig met beide benen op de grond te blijven staan. Zelfs nu het mogelijk is advertenties af te stemmen op zoekopdrachten binnen vrijwel alle zoekmachines, is het goed met enige scepsis naar het online adverteren te kijken.

Het is belangrijk zich te realiseren dat de online industrie nog relatief nieuw is. Expertise is verdeeld en nauwelijks georganiseerd. Mensen roepen zich binnen enkele weken uit tot autoriteit en in het land der blinden worden ze daarin ook niet tegen gesproken. Dit is misschien normaal binnen nieuwe markten, maar lastig voor de serieuze aanbieder. Immers, hoe kan die worden herkend binnen deze markt door de ‘leek’?

Als een media inkoper zelf zijn resultaten meet, ligt het voor de hand deze data op een bepaalde wijze te presenteren. Logisch, hoe gunstiger de uitslag van de metingen, hoe beter het media inkoopbureau zijn werk heeft gedaan. Dit geldt natuurlijk ook voor website bouwers, die graag over bezoekersaantallen, en zelfs nog hits, willen praten en bijvoorbeeld voor de tekstschrijvers die aangeven dat zonder hun teksten de verkoop toch absoluut lager zou zijn geweest. Maar uiteindelijk gaat het niet om deze zaken. Het gaat er om of de investeringen ook daadwerkelijk resultaat in de vorm van branding en/of verkoop realiseren.

Panthera BV wordt daarom met enige regelmaat gevraagd om metingen te verrichten op wat er nu echt gebeurt en wat daarvan de resultaten zijn. Door onze uitgekiende online KPI’s met bijbehorende indexen en normeringen los te laten op de behaalde resultaten, kunnen we aangeven op welke deelgebieden uw online investeringen renderen en eventueel extra aandacht behoeven. We meten niet alleen, maar komen ook met conclusies. Is de investering op Google Adwords bijvoorbeeld goed belegd, moeten teksten aangepast worden, is een 0,45 CTR redelijk voor deze bannercampagne? Doordat we benchmarken weten we precies wat realistisch verwacht zou mogen worden en leggen we dat op de gemeten resultaten.

Een belangrijk voordeel van online adverteren is dat het heel goed meetbaar is. Dat meten moet dan wel objectief en op de juiste indicatoren plaatsvinden. Daarnaast moeten de resultaten van die metingen op een goede manier geïnterpreteerd worden. Een activiteit waarbij de hulp van objectieve specialisten vereist is.