Een derde van de Nederlandse werknemers geeft aan hulpeloos te zijn zonder internet. Niet zo vreemd, want in een kennisintensief land, waarin we vooral de kennis van anderen (her)gebruiken, spelen informatiebronnen zoals het internet, een belangrijke rol. Ongeveer 25% van de Nederlandse werknemers kan zonder het internet nog steeds prima hun werk uitvoeren. Hoe zit dat bij u?

Vooral relaties die gebruik maken van onze terminal server oplossingen, stellen vroeg of laat de vraag welke risico's er verbonden zijn aan het 'down' gaan van hun internet verbinding en daarmee de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van hun werkplek op internet. Gaan we echter met onderzoeken wat de verschillen zijn met een 'normale' omgeving, dan blijkt al snel dat de daaruit voortvloeiende problemen vaak gelijkwaardig zijn. Als de internet verbinding er uit valt, dan kunnen ze, ook wanneer ze hun mailservers 'in huis' hebben staan, ook geen mail meer ontvangen of versturen. Omdat mail vaak de meest urgente ict schakel blijkt te zijn, staat dit probleem gelijk aan het niet kunnen bereiken van de terminal server.

 "Fijn is wel dat we, ook wanneer onze eigen SDSL lijn er onverhoopt uit zou komen te liggen, op allerlei andere manieren nog steeds bij onze mail en werkplek op internet kunnen komen, bijvoorbeeld van thuis uit of via mijn PDA",  gaf Richard van Hoeven aan, directeur van een van de organisaties die gekozen heeft om bij Panthera gebruik te maken van een terminal server oplossing.

Het moge duidelijk zijn dat voor verreweg de meeste organisaties het risico overigens verwaarloosbaar is. Want hoe vaak ligt uw internet verbinding er nu eenmaal echt uit op jaarbasis? En toen dat gebeurde, na hoeveel tijd was het toen weer hersteld? En is dat het waard om extra verbindingen neer te leggen om in geval van een calamiteit een tweede verbinding te hebben? Precies, voor de meeste organisaties is dit risico veel te laag om er veel aandacht aan te besteden of er zelfs maar energie in te steken. Er zitten meer "risico's" aan het altijd online zijn, dan aan het uit kunnen vallen van het systeem. Immers, met de werkplek op internet via een van onze terminal servers, kunt u op een veilige manier altijd en overal vandaan bij uw documenten en uw software komen. Is dat niet pas echt 'gevaarlijk'?