Veel IT’ers, maar ook marketeers, zien in social media platformen naast fraaie mogelijkheden ook een aantal bedreigingen. Welke gevaren zien zij dan?

Meer dan 60% van de IT’ers is ervan overtuigd dat het bezoeken van social media websites op het bedrijfsnetwerk risico’s met zich mee kan brengen. Via deze sites kunnen, zo menen zij,  eenvoudig virussen of bijvoorbeeld  malware producten verspreid worden.

Deze technische risico’s tegengaan is erg lastig. De traditionele aanpak is immers om de toegang tot dergelijke sites te verbieden. In de praktijk is dit echter moeilijk gebleken. Social media nemen immers steeds meer een serieuze rol in, binnen het werkgebied van marketing, communicatie, P&R en bijvoorbeeld HR. 

De grootste risico’s van het gebruik van social media bevinden zich, volgens consultants, niet zozeer in deze technische zaken, maar in het bewust of onbewust in het openbaarheid brengen van meningen of gegevens die men beter voor zich zou kunnen houden.

Gebruikers van social media platforms, zoals Facebook en Twitter, zijn, volgens ons eigen recent uitgevoerde onderzoek (uitgevoerd binnen een beperkte groep mensen en bedrijven), nog niet erg bewust van dit risico. Gebleken is dat men vaak meent dat de persoonlijke pagina vooral of zelfs alleen gelezen wordt door bekenden. Daar waar deze gebruikers confronteerden met de aantallen mensen die op hun pagina’s terecht waren gekomen in een bepaalde periode, reageerden de eigenaren van deze pagina’s soms erg geschrokken.

Uit ander onderzoek bleek eerder al dat op iedere geregistreerde ‘fan’ of ‘folllower’ van een social media onderdeel minstens tien tot honderd niet geregistreerde lezers de berichten tot zich nemen.

Daarnaast bleek uit ons onderzoek dat men nauwelijks bekend was met het fenomeen wat kwaadwillenden soms toepassen om binnen te kunnen dringen in de min of meer betrouwbare netwerken binnen de social media omgevingen. Zij doen dit door de zwakste schakel van het systeem aan te vallen. Deze zwakste schakel  is niet de techniek, maar de mens die dergelijke systemen gebruikt.  Ze geven zich bijvoorbeeld uit als een ander waardoor gegevens die men normaal gesproken niet snel zou communiceren, zonder problemen worden doorgegeven.

Soms zijn deze aanvallen persoonlijk gericht. Gericht op bijvoorbeeld het in diskrediet brengen van een mens, organisatie of een merk. Omdat een groot percentage van de gebruikers van social media het belang van de meningen van ‘betrouwbare vrienden’ hoger inschat dan die van bijvoorbeeld experts of organisaties, kan men zich eenvoudig voorstellen welk negatief effect dit kan hebben.

Dan zijn  er natuurlijk ook nog die gevallen bekend van het gericht verzamelen van vertrouwelijke gegevens, zoals pincodes, om andere malafide praktijken mee uit te kunnen voeren.

Juist omdat men minder controle heeft over datgene wat gezegd en gesteld wordt binnen de sociale media, bestaat daar een vergrote kans op schade aan het merk. Reputation Management dient daarom uiterst serieus genomen te worden. Het opstellen van een social media code waarin de richtlijnen zijn beschreven voor het gebruik van social media, is dan ook geen overbodige luxe geworden.