Nederland beschikt over een wet op de kansspelen voorzien van een bijbehorende kansspelenbesluit. Niet elk spel waarbij deelnemers prijzen kunnen winnen is een kansspel. Dat hangt af van de invloed die de deelnemer heeft op de uitslag. Er wordt van een kansspel gesproken wanneer de deelnemer geen grote invloed kan uitoefenen op de uitslag van het spel. Het lot beslist bij dit soort spelen dus op wie er een prijs wint. Behalve loterijen kunnen daarom dus ook beantwoorden vragenlijsten of puzzelwedstrijden hier onder vallen, als de winnaar wordt ‘getrokken’ uit de goede inzendingen.

Wanneer de deelnemer een slogan moet verzinnen en de winnaar wordt gekozen op basis van de beste slogan, dan is dit geen kansspel. In zo’n geval moet een jury de winnaar dan wel uitkiezen. We spreken dan van een prijsvraag.

U heeft een vergunning nodig voor het organiseren van een actie als u een actie organiseert dat volgens de wet een kansspel is of wanneer u een prijsvraag organiseert en de hoogste prijs die iemand kan winnen meer is dan € 2.300,-.

Online worden door merken vooral promotionele kansspelen ingezet. Hierbij worden vaak (potentiële) afnemers van een product of dienst in de gelegenheid gesteld om mee te dingen naar prijzen door codes, vaak aangebracht op of in verpakkingen). Dit zijn typische voorbeelden van online kansspelen waarop deze wet van toepassing is.

Deze promotionele kansspelen mogen alleen ter promotie van een product, dienst of organisatie ingezet worden en nadrukkelijk niet als zelfstandige activiteit worden aangeboden. Op 1 januari 2006 is voor deze kansspelen een gedragscode in werking getreden. Via deze link komt u meer te weten over waar u rekening mee moet houden bij het organiseren van kansspelen.

Moet je voor kansspelen altijd werken met een notaris?

Ten onrechte wordt wel eens beweerd dat voor kansspelen altijd een notaris ingeschakeld zou moeten worden.

In de gedragscode voor kansspelen wordt inderdaad bepaald dat het aanwijzen van een of meerdere winnaars van een prijs bij een kansspel moet plaatsvinden op een onpartijdige wijze. Maar deze "onpartijdige wijze" kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Men kan bijvoorbeeld een notaris, maar ook een gerechtsdeurwaarder of een andere persoon die geen direct belang heeft bij de aanbieder of het aangeboden spel heeft dit vragen te doen. Ook is het toegestaan om een computer dat op onpartijdige wijze te laten doen. Voor meer informatie kunt u zich het beste tot uw advocaat of juridische afdeling richten.