Panthera houdt zich al jaren bezig met Result Based Online Interaction (RBOI). En dat niet alleen in Nederland, maar ook steeds meer internationaal. Waaraan danken we ons succes?

Ga er maar vanuit dat uw doelgroep zich online bevindt. Ga er maar vanuit dat iedere marketing actie die u start, uiteindelijk mensen naar uw website voert. Ga er maar vanuit dat iedere sollicitant eerst uw website bekeken heeft, voordat hij zijn CV naar u opstuurt.

Redenen genoeg, zou men kunnen denken, om het gehele online gebeuren bijzonder serieus op te pakken en uit te laten voeren. De dagelijkse praktijk leert ons echter dat dit lang niet altijd gebeurt. Niet alleen het MKB, maar ook grote organisaties met bekende namen laten zich nog te vaak verleiden door creatieve bureaus die met iets “nieuws en leuks” op de proppen komen. Maar wanneer achteraf gekeken wordt naar het rendement van deze acties, blijkt dat dit vaak nogal tegen valt.

Panthera BV is inmiddels landelijk bekend om haar grote opgebouwde expertise rond het werkgebied van de Result Based Online Interaction Auditing. We meten en rapporteren online activiteiten zodat onze relaties precies weten wat hun investeringen opbrengen. Langzamerhand wordt steeds vaker onze expertise ook buiten Nederland gevraagd. Hierdoor werken we nu al voor organisaties in een groot aantal, vooral Europese landen. 

Minder bekend is, dat wij ook de gehele projectleiding voor de totstandkoming van online uitingen, zoals websites, op ons kunnen nemen. Daarbij blijft de marketing Manager of de Brand Manager van onze relaties de beslisser, maar krijgt een Interactive Consultant van Panthera naast zich als adviseur en technisch projectleider.

Door deze aanpak kan de marketeer zich geheel gaan richten op de marketing aspecten. De Interactive Consultant  neemt zaken uit handen zoals het advies geven over het te gebruiken creatieve bureau, projectplanning opzetten en na (laten) volgen, beoordelen van functionele en technische beschrijvingen, benchmarking, het beoordelen van analyses van bezoekersgedrag en bijvoorbeeld het technisch doortesten.

De Interactive Consultant doet dit met een door ons ontworpen methodologie, die wij het Panthera Interaction Framework noemen.  Veel van onze relaties kennen dit onder de naam Internet Framework, omdat het zich in praktijk vaak richt op de totstandkoming van websites.

Het uitgangspunt van het Panthera Interactive Framework, en dus ook voor onze consultants, is dat de online investering moet (gaan) renderen. Juist omdat er op het internet zo goed gemeten kan worden, kan er snel en adequaat opgetreden worden door vakspecialisten. Maar ik het land der blinden is eenoog koning. Het gebruikmaken van een Interactive Consultant kan daarom nodig zijn om de schellen voor de ogen weg te laten nemen.

Vorige jaar hebben wij voor een van onze relaties maar liefst meer dan € 350.000 bespaard op hun online uitgaven. De kwaliteit van hun online activiteiten, en het rendement, nam daarbij aantoonbaar toe. Deze relatie heeft  daarop besloten dat voortaan al haar online activiteiten begeleid moeten worden door de Interactive Consultants van Panthera BV.

Waardoor is Panthera BV nu zo succesvol geworden op dit gebied? Op de eerste plaats is dit doordat Panthera zich al jaren bezig houdt met het meten van online resultaten en het in kaart brengen van het online gedrag van bedrijven en consumenten. Ze weet juist ervaring wat werkt, en wat niet. Daarbij heeft ze verregaande kennis opgebouwd van search engine optimalization (SEO) waarbij de vraag wordt beantwoord hoe men met zijn online uiting hoog in Google terecht kan komen.

Panthera bouwt zelf natuurlijk ook al jaren succesvol websites en heeft daardoor een grote technische kennis opgebouwd. Daarbij hebben we inmiddels talloze  projecten begeleid en gevolgd. We zijn zelf provider en hosten daardoor een groot aantal websites waardoor we ook nog eens beschikken over een enorm assortiment van meetgegevens. Wij weten daardoor heel goed wat ‘normaal’, ‘goed’ en ‘matig’ is.

Een belangrijk onderdeel van ons succes is echter ook onze onafhankelijkheid. We bevinden ons vaak tussen de opdrachtgever en het creatieve bureau in. Voor klanten waarvoor we als Interactive Consultant optreden, bouwen we in principe geen websites. We hebben dus geen belang bij  het interpreteren van de meetgegevens of het adviseren van de te gebruiken  bureaus.

In praktijk is gebleken dat we heel goed in staat zijn de verwachtingen van beide partijen goed te managen. Zoals onlangs een van de grootste website bouwers in de Benelux tijdens een evaluatie aangaf: “Jullie zijn een zegen voor de klant, maar ook voor het creatieve bureau. Een belangrijke taak die jullie op je nemen is die van intermediair. Hierdoor verlopen projecten door jullie aanwezigheid gestructureerder. Iedereen weet wat er verwacht wordt en hoe het eindresultaat er uit komt te zien. De deadlines worden met minder inspanning gehaald en de media inkoop en creatie worden veel beter op elkaar afgestemd. Dit bespaart iedereen tijd, en daarmee vaak veel geld. Daardoor zijn de  klanten meer tevreden. Ze krijgen waar ze om gevraagd hadden. Er staat nu iemand naast ze die ze echt kunnen vertrouwen en hen aangeeft hoe onze wereld in elkaar zit.”

De inzet van een Interactive Consultant wordt altijd terugverdiend. Met een quick scan kunnen wij snel in kaart brengen of wij van een toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen zijn. We brengen daarmee enkele critical attributes van de RBI in kaart. De Interactive Consultant wordt betaald uit het bedrag wat bespaard wordt.

Geïnteresseerd in onze rol als auditor en/of begeleider van uw online inspanningen? Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over!