De tablet, en met name de iPad, is niet booming meer, en heeft zijn weg, vooral thuis, al lang gevonden. Is een tablet voor het werk nu eigenlijk een gadget of toch ook als een serieus apparaat te beschouwen voor zakelijke doeleinden?

Tablets en Apple iPad’s lijken synoniem te zijn geworden. Helemaal terecht is dit niet helemaal. Cisco, Dell, Rim, Samsung, HP en bijvoorbeeld Google hebben immers ook goed werkende tablets uitgebracht en er verschijnen zowat wekelijks nieuwe types. Maar wie had verwacht dat de tablets zo snel omarmd zouden worden door het grotere publiek? Apple in ieder geval, die met veel bombarie de eerste versie van een tablet uitbracht en met deze iPad een lans brak voor de volgers.

Hebben tablets nu ook echt een toegevoegde waarde in het bedrijfsleven? Deze vraag stelden we onszelf alweer twee jaar geleden, net nadat toen een nieuwe iPad geannonceerd werd. Vanzelfsprekend kochten we er een en interviewden we, na enkele maanden gebruik, ook relaties over het gebruik en vroegen hen onder andere naar de toepassingsmogelijkheden die zij er voor zagen.

Binnen Panthera BV werd de iPad in het begin van het tablet tijdperk vooral als een gadget beschouwd. Een fraai uitziend apparaat met leuke software. Maar al na enkele maanden wijzigde dit beeld. Werd hij in het begin slechts gebruikt voor het spelen van wat games tijdens de lunch en internet, al snel sloeg dat gebruik drastisch om.

Consultants die er mee werkten, vonden het een ideaal apparaat voor hun werk. Zij waardeerden vooral de accu duur, het snelle ‘opstarten’ en het lage gewicht. Daarnaast roemden zij het grote gemak van de tablet tijdens vergaderingen, waar zij veelvuldig deel aan nemen. Even in e-mail of agenda iets op kunnen zoeken, is voor hen natuurlijk heel handig. Tevens maken zij natuurlijk aantekeningen tijdens bijeenkomsten. Door dit meteen in het digitale notitieboekje op de iPad te doen, konden zij deze notities eenvoudig mailen naar een of meerdere mailboxen.

Niet onbelangrijk vond men ook dat men het vaak lastig vindt om notebooks uit te pakken, dat het te lang duurt, irritatie opwekt tijdens het contactdozen te zoeken, te wachten op het opstarten, etc.. Ook vindt men het voor zich plaatsen van een relatief groot apparaat tijdens vergaderingen onwenselijk. Een tablet maakt het mogelijk, om in ieder geval voor het idee, echt ‘in het gesprek’ te zitten, terwijl er toch op een apparaat gewerkt wordt. Een notebook heeft dat volgens de consultants veel minder.

Ook thuis bleek het apparaat een toegevoegde waarde voor het werk te hebben. Men kan snel en eenvoudig even naar e-mail kijken, zonder een notebook of PC aan te hoeven zetten. “Werken bij de TV”, zo vertelde een van onze collega’s ons, “is nu echt mogelijk geworden. Ik blijf nu in het gezin en kan tegelijkertijd dat doen wat ik graag wil: even zien of er gereageerd is op bijvoorbeeld een uitstaande offerte”.

Ook op onze reizen namen we de tablet regelmatig mee. Zowel in de trein naar Amsterdam, de Thalys richting Parijs, of in het vliegtuig naar Rome werkte dit prima. Voornaamste redenen ook hier weer: snel opstarten, lange accu duur en het lage gewicht. Voor een reis naar Bonaire hadden we de tablet voorzien van PocketCloud. Dit is een app waarmee terminal servers over genomen kunnen worden. Gebruikmakend van het gratis te gebruiken wireless access point van het hotel, werkten we zonder problemen uren achtereen op een van onze terminal servers in Utrecht. ’s Avonds keken we er samen film op.

Opvallend was dat meerdere consultants aangaven dat het bij zich dragen van een tablet op henzelf en hun organisatie afstraalde. Kortom, het hebben van een tablet lijkt iets te zeggen over de eigenaar en het imago daarvan. In ons geval was dat goed. Consultants kregen het gevoel innovatief en vooral als geheel bij de tijd te worden gezien. Men gaf daar wel meteen bij aan dat men vermoedde dat dit stuk reputation management slechts van korte duur zou zijn. Tablets, zo voorspelden zij toen, zouden snel gemeengoed worden. En dan is er niets innovatiefs meer aan. Nu, twee jaar na dato, zijn tablets inderdaad gemeengoed geworden, maar de positieve uitstraling op het imago blijkt te blijven bestaan. Veel mensen gebruiken nog papier en pen. Als je daar tussen zit met een tablet, zegt dat toch iets over je.

Ook nagenoeg alle mensen buiten Panthera BV die we twee jaar geleden ondervroegen over dit onderwerp, waren enthousiast over het zakelijk gebruik van deze apparaten. Een bouwbedrijf gebruikt ze voor haar opzichters. De lange accu duur en het lage gewicht zijn vooral voor hen interessant. Sommige opzichters moesten er wel aan wennen om niet meer met papieren rond te lopen, maar met een glazen plaat. Tevens waren ze niet gewend veel met e-mail te communiceren. Alles ging vooral met mobiele telefoon. Maar de gewenningsperiode bleek kort te zijn. Al snel kon men er al redelijk goed mee lezen en schrijven. Nu, twee jaar later, is de tablet en smartphone binnen dit bouwbedrijf gewoon geworden. Men is meer bezig om zich af te vragen hoe men er nog meer bruikbare functionaliteit uit kan halen, dan dat men het nut voor de zakelijke toepassing betwijfeld.

Een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in winkelinrichtingen, maakt nu gebruik van de iPad Air. Het grote voordeel daarvan is, zo meent men daar, dat de medewerkers meteen foto’s kunnen maken van de stellingen en displays in de winkels zodat dit eenvoudig naar het hoofdkantoor gestuurd kan worden ter beoordeling. Met de smartphone deden ze dat al, maar de iPad levert ze meer voordelen, zoals het eenvoudiger kunnen opstellen van basisdocumenten en e-mailtjes.

Gezien de marktontwikkeling (meer dan 55% van de organisaties in Europa heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de (verdere) implementatie van tablets in hun organisatie) in combinatie met de te verwachte verdere prijsdalingen, zal de tablet geen hype blijken te zijn, maar een nieuw hardware platform dat snel zijn eigen plek in zal weten te nemen. De iPad zal voor de tablets vooralsnog de toon blijven zetten in functionaliteit en bedieningsgemak, al ligt Apple steeds meer onder vuur.

Of de tablet de vervanger van de PC of het notebook zal worden, valt nog te bezien. Op kleine schaal is dit misschien zo, maar voor de meeste mensen die wij geïnterviewd hebben, neemt de tablet een positie naast deze werkstations in. Vooral voor hen die veel moeten schrijven, blijkt dit het geval te zijn. En laten we daar niet onduidelijk over zijn: een tablet is geen PC. Lang niet alle software draait er dus op en bepaalde dingen zijn er ook niet op te zien, zoals websites gebaseerd op Flash. Apple ondersteunt dit immers niet op de iPad.

De tablet heeft vooralsnog dus vooral de taak om, met misschien iets meer functionele beperkingen, snel en eenvoudig te gebruiken in (ook zakelijk) gezelschap en buiten normale kantooromgevingen. Het biedt mensen de mogelijkheid digitaal te gaan op momenten dat dit met een PC of notebook, lastiger, zo niet onmogelijk zou zijn. Of tablets een plek zullen vinden in het bedrijfsleven, is voor ons geen vraag meer. Het heeft het al gekregen!