Afgelopen vrijdag besloot het kabinet de pc-privéregeling met onmiddellijke ingang af te schaffen. Werknemers die na 27 augustus 17.00 een pc en/of randapparatuur hebben gekocht of willen kopen, kunnen geen gebruik meer maken van de regeling. 

De fiscale voordeelregeling was in de jaren negentig door staatssecretaris Vermeend ingevoerd. Dankzij de regeling konden werknemers goedkoop een pc aanschaffen. Voorwaarde was wel dat zij de pc thuis ook voor het werk gebruikten. 

De pc-privéregeling lag al langer onder vuur. Met ingang van dit jaar werd het belastingvrije bedrag voor werknemers al verlaagd van 2269 euro naar 1415 euro. De Tweede Kamer vond het korten op het voordeel van de regeling geen probleem omdat de prijs van een goede computer de laatste jaren is gedaald. 

Gevreesd wordt dat de afschaffing van de pc- privéregeling de Nederlandse kenniseconomie negatief zal beinvloeden, onder andere omdat het aanschaffen van een PC voor veel mensen te duur gaat worden. Ook de gevolgen voor de ICT branche zullen aanzienlijk zijn, omdat men daar rekent op een aanzienlijke omzetdaling en dus verlies van werkgelegenheid. 

Wilt u meer informatie omtrent dit onderwerp, kunt u zich wenden tot Panthera BV.