Al langere tijd zijn er binnen de ICT wereld een aantal grote discussies gaande, voor wie dat ontgaan is. Een daarvan, en die ons allemaal raakt, is die van de veiligheid, privacy en traceerbaarheid. De techniek haalt deze discussie echter snel in.

Er zijn verschillende instanties die proberen om het surfgedrag van internetters bij te houden. Een oude methode is om vanaf een website een cookie (klein bestandje) te sturen (zodat je weet vanaf waar gesurft wordt) om te registreren op welke deel en hoe lang de bezoeker op deze website is geweest. Google registreert natuurlijk, maar de access providers ook. Kortom, wie toegang tot al die informatie heeft, kan veel te weten komen over de mens achter dat internet gedrag. De droom van marketeers, en bijvoorbeeld van veiligheidsdiensten. Vanzelfsprekend bestaat er een levendige discussie of die wel mag, of zelfs moet.

Ongetwijfeld heeft u zich wel eens afgevraagd of hackers hier geen nadeel van ondervinden. En natuurlijk is dit zo. Daarom hebben de slimmere hackers verschillende methoden tot hun beschikking om de metende organisaties om te tuin te leiden. Zo gebruikt men technieken om het unieke IP nummer waar men vandaan komt tegen te houden of als een ander nummer door te geven. Sommige van de vrij op internet beschikbare software genereert zelfs iedere paar seconden een ander IP adres, zodat de chaos compleet wordt.

Maar niet alleen hackers maken gebruik van dergelijke technieken. Internetgebruikers die het traceren van hun internetgedrag als (o.i. terechte) inbreuk op hun privacy beschouwen, maken hier soms gebruik van.

Een andere methode om het bijhouden van het internetgedrag tegen te gaan, is gebruik te maken van een andere computer. Vanaf de eigen computer wordt door middel van VPN verbinding gezocht met die andere computer die zich van ergens in het buitenland bevindt. Door de VPN verbinding heen kan men dan server. Het is dan van die (buitenlandse) computer waarvan de bezoeker lijkt te komen. Ook alleen diens IP adres wordt dan geregistreerd. Nu lijkt dit een ingewikkelde aangelegenheid, maar met gratis software, zoals CyberGhost VPN, is dit een fluitje van een cent geworden.

Naarmate de vrijheid meer wordt ingeperkt, zullen mensen die dat als benauwend ervaren, methoden zoeken en vinden om deze vrijheid weer terug te winnen. Voor de een is dit misschien om gedrag dat andere schaadt te kunnen (blijven) uitoefenen, maar voor de ander kan het gaan het om een wezenlijk principieel standpunt. Jammer blijft wel, dat de discussie over deze zaken, en de oplossingen, in praktijk maar een relatief kleine groep mensen bereiken. Van het overgrote deel van de internetters, die hier geen weet van hebben, worden de gegevens dagelijks opgeslagen en geanalyseerd. Het ligt in de handen van deze instanties wat er precies met die informatie wordt gedaan. Hoewel men zou kunnen betogen dat iemand die niets kwaads doet, niets te vrezen heeft, men ook zou kunnen stellen dat het een ander gewoon niets aangaat. En voor dat laatste is best veel te zeggen, toch?