Iedereen maakt back-ups dus dat zit wel goed. Toch blijkt dat er vorig jaar ongeveer 95 miljoen Euro schade is geleden door verlies van gegevens.

Uit onderzoek blijkt dat iets minder dan 70% van de mkb’ers in Nederland meent dat hun back-up en bescherming tegen virussen en aanvallen van buitenaf afdoende geregeld is. Audits laten iets heel anders zien. KPN onderzocht bijvoorbeeld bij 500 bedrijven de situatie, Panthera doet dit onderzoek met enige regelmaat en ook andere organisaties laten andere cijfers zien.

Men maakt overigens wel meer back-ups dan voorheen, maar nog lang niet iedereen doet dit. Ongeveer 75% van het MKB maakt eens per week een back-up. Een vijfde deel van de mkb’ers had vorig jaar te maken met gegevensverlies. Veelal doordat servers of pc’s kapot gingen. Maar natuurlijk ontstond dit verlies ook door fouten van gebruikers, virussen, stroomuitval en bijvoorbeeld diefstal.

Gebleken is dat men zich meer zorgen maakt over back-ups, dan over de bedreiging van virussen en spyware. Ongeveer de helft van de mkb’ers gebruikt de combinatie van een firewall, antivirus software en antispyware software. Dit terwijl de kenners op dit gebied een toename van de bedreigingen via het Internet constateren. Tegen onze consultants wordt vaak gezegd dat men ‘er geen goed gevoel over had’, maar niet goed te weten waar men op moet letten.

Er zijn goede en betaalbare voorzieningen te treffen die de risico’s op dataverlies aanzienlijk doen afnemen. Het is daarbij echter van groot belang niet alleen tools in te zetten, maar er ook de juiste procedures omheen te gieten. Het komt in onze praktijk bijvoorbeeld met enige regelmaat voor, dat wij bij audits constateren dat men wel dagelijks back-ups maakt, maar nooit fysiek controleert of deze back-ups ook daadwerkelijk terug te zetten zijn. Als wij een (deel van) een back-up proberen terug te plaatsten, vallen ons een aantal zaken op. Er zijn vaak geen procedures voor de restore procedures. Men weet niet altijd hoe dit precies moet. En last but not least blijkt niet zelden dat niet altijd de juiste gegevens op de tape of externe harddisk staan. Wanneer het voortbrengingsproces goed is, zegt men binnen Panthera vaak, dan is de kans op succes van het resultaat groot. Iets om in gedachten te houden.