De markt voor ICTers is de afgelopen tijd sterk gewijzigd. Door de recessie wordt er minder aan ICT uitgegeven. Wie wordt getroffen en wat betekent dit?

Wanneer wervingscijfers vergeleken worden, wordt snel duidelijk dat de vraag naar ICTers is afgenomen. Nu al wordt 30% minder geworven dan enkele maanden geleden. De recessie treft veel dienstverleners, en de ICT wereld in het bijzonder. Het aantal faillissementen in de ict-sector groeit, waarbij vooral kleinere bedrijven hard worden geraakt. De verwachting  is ook dat nog voor de zomervakantie gerekend moet worden op een echte grote klap voor de sector.

Nu niet alleen hardware leveranciers en detacheerders, maar ook software ontwikkelaars worden momenteel getroffen door de huidige situatie. Hierdoor wordt de markt onrustig. Panthera BV heeft gelukkig (nog) geen last gekregen van de recessie. Het tegendeel is eerder waar! Wij denken dat wij door ons langdurige bestaan en door onze opvattingen en uitvoering omtrent klantrelaties  steeds verder kunnen blijven bouwen aan onze groei en dienstverlening. Dit ondanks de recessie.

Bij ons neemt met name de vraag op het gebied van terminal servers en online auditing toe. Steeds meer organisaties vragen aan ons terminal servers voor hen in te richten en te beheren. Op die manier kan men zich richten op de eigen core business, wat in deze tijden hard nodig is. We ontzorgen hiermee onze klanten.

Daar waar met name het internet (online) wordt gebruikt om aan brand awarness te werken, mensen te werven of producten en diensten te verkopen, worden onze diensten steeds vaker gevraagd. Inmiddels werken we ook internationaal voor enkele grote merken en helpen hen door op basis onafhankelijk advies het rendement van hun online investeringen (vaak) aanzienlijk te verhogen en kosten te verlagen.

Juist op het moment dat de markt moeilijk is, zijn gerichte marketing acties en een goed opererend sales apparaat van cruciaal belang voor het succes. Panthera neemt een bijzonder interessante positie in voor organisaties die hun online marketing en verkoop willen optimaliseren.  In praktijk verdienen we onszelf daartoe op dit moment altijd ruim terug, worden de online producten en diensten beter en neemt de redemptie toe.

Niet vreemd dus dat Panthera BV ook in deze barre tijden van de recessie, niets te klagen heeft. We zien het dan nu ook als onze belangrijkste taak om onze relaties zo goed mogelijk te helpen om in dezelfde situatie te komen als waar we zelf in terecht zijn gekomen.