De ontwikkeling van ICT is in de afgelopen jaren zo snel gegaan, dat het goed gebruik ervan al lang niet meer is weggelegd voor de computer specialisten alleen. Nu is het zaak deze middelen op de juiste manier te gaan inzetten om de bedrijfsdoelen (nog) beter te bereiken .

Inmiddels kan iedere organisatie gebruik maken van nagenoeg dezelfde ICT hulpmiddelen. Het gebruik is sterk vereenvoudigd, de prijs gedaald en de integratie verhoogd. Veel organisaties leiden hun personeelsleden nog maar mondjesmaat op in het gebruik van kantoorautomatisering applicaties. Men is nu eenmaal al vertrouwd geraakt met de computer en de bekende softwareproducten die daar op draaien. Wat dat betreft is de ivoren toren, waarin ITers zich lange tijd bevonden, afgebroken. Wij hebben dat aan den lijve ondervonden: een aantal van onze klanten op terminal server gebied hebben zelf ook als administrator toegang gekregen tot hun terminal server die bij ons gehost staat. Macro’s maken ze zelf, templates worden in eigen beheer ontwikkeld. De dagelijkse handelingen kunnen zij nu immers ook zelf uitstekend uitvoeren.

Vanzelfsprekend zijn organisaties niet alleen gegroeid in bekwaamheid om te gaan met de hedendaagse ICT hulpmiddelen en het inzicht van wat ICT hen kan bieden. Organisaties beseffen steeds meer dat ICT hulpmiddelen ook de poort kunnen bieden naar de ‘buitenwereld’. De interne klant, waar voorheen altijd over gesproken werd binnen ICT afdelingen, bestaat niet meer in die solistische vorm. Veel organisaties beschikken al over systemen waarbij zowel interne als externe mensen informatie delen. Vooral door het gebruik van Internet worden ook klanten in staat gesteld te communiceren met de organisatie tot op het niveau dat ze zelf grote delen van het werkproces zelf uitvoeren.

Veel van onze relaties beginnen met het (laten) ontwikkelen van tools op hun website. We bouwen voor hen vooral webbased interactieve instrumenten waarmee (potentiële) klanten in contact kunnen treden met de organisatie of waarmee marktgegevens verzameld worden. Een logische vervolgstap hierop is om deze externen direct toegang te geven tot de business applicaties van de organisatie. Hierdoor kunnen klanten zelf bestellingen plaatsen, de logistieke transacties volgen en eventueel bijsturen. We zien dat ‘externen’ afspraken in agenda’s mogen invullen, gebruik mogen maken van dezelfde kennisdatabanken als interne medewerkers en zelfs teams mogen samenstellen. Een klein aantal van onze relaties heeft ons gevraagd webbased tools te ontwikkelen waarmee klanten industriële ontwerpen kunnen maken die door de organisatie geproduceerd kunnen worden.

We geloven dat bedrijven die niet meegaan met deze ontwikkeling, uiteindelijk in de problemen zullen komen. Vanzelfsprekend moet goed gekeken worden naar het businessmodel en de onderliggende werkprocessen, wil men deze kansen goed kunnen benutten. Immers, de medewerkers waren in het oude model de gebruikers van de software, de klanten werden door deze medewerkers te woord gestaan. Het directe klantcontact neemt echter zienderogen af. De klant wordt zelf gebruiker.

De oude opvatting van automatiseren is hiermee op een hellend vlak terecht gekomen. De nadruk ligt niet meer op het selecteren en installeren van goede technische ICT middelen, maar vooral om via een gedegen it-business-alignment proces ICT optimaal te laten aansluiten bij de strategie van de organisatie. Hierdoor zien we ook de rol van de systeembeheerder en de ICT manager gewijzigd raken. Zij vallen grotendeels terug in een beheersfunctie. Marketeers, bedrijfsanalisten, finance managers, sales managers, account managers, afdelingshoofden en bijvoorbeeld HRM managers lijken steeds meer aan het roer te gaan staan van het beleid waarin vastgelegd wordt wat ICT zou moeten kunnen bieden aan de organisatie. Als Panthera omarmen we deze ontwikkeling. Al meer dan tien jaar houden we ons bezig met het ontwikkelen van ICT omgevingen die een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor het bereiken van de bedrijfsdoelen. We hebben ICT nooit als een doel beschouwd, maar altijd als een middel.