Een van de meest gemaakte valkuilen op het Internet is dat men het te moeilijk maakt. Door de boodschap compleet te maken, wordt hij vaak te complex. De boodschap komt daardoor niet goed over. En dat terwijl je juist op het Internet in luttele seconden moet kunnen weten waar het om gaat. U kent het wel: van iedereen hoort u dat het zo gemakkelijk is om via Marktplaats wat te verkopen, maar toch zit u er zelf niet op te wachten. Gezeur aan de deur. Daar is nu een oplossing voor. De Verkoop Winkel.

Wie bereid is daarvoor naar Zaandam te gaan, kan zijn tafel, stoel of kinderzitje aanbieden aan de Verkoop Winkel. Zij plaatsen het te verkopen product op Marktplaats en zetten het in hun winkel.

Ik vind dit een typisch voorbeeld van mensen die een probleem oplossen door handig gebruik te maken van de kracht van het Internet. Het laat ook zien dat er niet heel veel nodig is. Geen zware investeringen, geen bijzondere zaken. De kracht zit in de focus. Wie focus heeft op het Internet, heeft markt. I-Focus dus.

De homepage van een website wordt slechts enkele seconden bekeken voordat men een definitief oordeel velt. Dat oordeel bepaalt of men langer op de website blijft of elders heen gaat. Iedere website bouwer zou daarom moeten kunnen uitleggen welke keuzes hij heeft gemaakt voor die allereerste ontmoeting van een bezoeker op de website. Wat ziet die bezoeker in die eerste secondes, welke ‘experience’ doet hij daar op? Daar moet een duidelijk verhaal achter zitten. Een goede visie hierop toont de expertise van de bouwer.

Bij verkoopwinkel.nl hebben ze begrepen dat hun ‘publiek’ niet meteen geïnteresseerd is in wie verkoopwinkel is, maar in wat ze bieden. Dat uit zich op de homepage. Geen gezeur, meteen duidelijk. Ook wie naar de website van de Postbank gaat, ervaart dezelfde strategie. Geen tekst op de homepage wordt besteed aan de vraag wie de Postbank is. Je ziet meteen wat je daar kunt doen. I-Focus dus.

Maar niet iedere website dient hetzelfde doel. Een website als die van Panthera is bijvoorbeeld ontwikkeld voor mensen die Panthera al (een beetje) kennen. Omdat ze Panthera vaak leren kennen vanuit een bepaalde discipline, bijvoorbeeld vanuit de consultancy of webdesign, ‘leren’ ze via onze website dat we veel breder opereren. Onze website is daarmee een informatiesite geworden. Dit type sites onderscheidt zich door veel korte berichten die niet-lineair gelezen kunnen worden.

Bezoekers die naar de Panthera site komen, hoeven niet in enkele secondes overgehaald te worden om te blijven. In de meeste gevallen zijn dit namelijk elders getriggerde bezoekers die bewust naar onze site komen. We hebben hier dus met een meer bewuste en gekwalificeerde doelgroep te maken en veel minder met ‘vluchtige voorbijgangers’. Met zulke bezoekers ga je anders om.

Aan informatiesites stel je daarom heel andere eisen dan aan bijvoorbeeld actiesites of webshops. Belangrijk is bijvoorbeeld dat men daar snel aan de juiste informatie kan komen. De usability moet daarom erg hoog liggen. Weinig fratsen dus, het is het hem immers primair om de informatie te doen.

We kennen echter ook websites waarbij bewust gekozen wordt om de transparantie van een site tegen te gaan. Bacardi Martini had een prachtige navigatiebol op haar site geplaatst. Een bol die daadwerkelijk gedraaid kon worden en waar de titels van pagina’s ‘uitstaken’. Uit een titel konden dan weer andere onderliggende titels (pagina’s) komen.

Ik was gek op die bol. Het was niet alleen grafisch prachtig, het deed vooral wat het moest doen. Je had het idee dat je te maken had met een enorm grote site waar heel veel te vinden was. De bol maakte de opbouw van de site zo (bewust) ondoorzichtig dat dit beeld werd gecreëerd. De werkelijkheid was echter anders. De bol versluierde de echte omvang. Die website was zo groot nog niet. Op verschillende plaatsen in de navigatie werden dezelfde pagina’s genoemd. Heerlijk, dat ding.

Wie nu naar de website van Martini gaat, merkt meteen dat dit pad verlaten is. In vergelijking tot de site met de navigatiebol, is de huidige site ‘saai’ te noemen. Het is een informatiesite geworden. De focus, in ieder geval de i-focus, is dus verlegd. Of het daarmee beter is geworden? Dat ligt natuurlijk aan het doel. Alleen als het doel van de Martini site gewijzigd is, is dit beter. Anders is het een achteruitgang.

Het is een duidelijke tendens dat bekende brands vooral werken aan ‘ervaring’ en ‘emotie’. Niemand hoeft meer te horen te krijgen dat Pepsi of Duyvis bestaan. Dat weten we nu wel. We moeten volgens de marketeers er echter wel het ‘juiste gevoel’ bij hebben. En dat is lang niet altijd het geval. De bekende merken zijn dus vaak vooral bezig met emotionele communicatie. Natuurlijk hebben ook deze merken corporate websites, maar daar ligt de focus (voor de brands zelf terecht) meestal niet op.

Brands laten daarom vooral veel actiewebsites ontwikkelen. Sites die een bepaalde emotie aan het merk moeten koppelen. De websites van Pepsi en BMW zijn daar goede voorbeelden van. De kracht van dit soort sites is hun focus. Ze hebben een thema gekozen, en houden zich daar aan vast. Dat spreekt je wel of niet aan, maar het is in ieder geval duidelijk. En wie duidelijk is, die heeft markt. I-Focus dus.