Wanneer software wordt aangeschaft vervult zij, als het goed is, een functionele behoefte binnen uw organisatie. Maar zoals bij alles verliest ook software haar business value in verloop van tijd. We kunnen dus ook bij software spreken van een levenscyclus.

De levenscyclus van software is uit te drukken in een waarde. Deze waarde is opgedeeld in twee componenten. Software heeft een business value (de toegevoegde waarde op grond van de benodigde en geboden functionaliteit) en een technical value (software draait binnen een technische omgeving en moet dus aan enkele eisen voldoen). Door samen met u criteria en wegingsfactoren op te stellen voor de business en technical value, kunt u zelf de levenscyclus van uw applicatieportfolio ‘fit for use’ houden. Tussentijdse evaluaties geven aan welke beslissingen u moet nemen om de it-business-alignment goed te houden. Ook leren deze wanneer u niets hoeft te doen en u kunt renderen op eerder gemaakte investeringen.

Tijdige bijsturing op technisch en functioneel gebied van uw applicatieportfolio voorkomt onnodig grote investeringen en een sterk afwijkende IT ondersteuning voor uw bedrijfsprocessen. Indien u meer wilt weten over hoe wij u kunnen helpen uw applicatieportfolio continu ‘fit for use’ te houden, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!