De Rooms Katholieke Kerk komt met een website voor het herkennen en voorkomen van seksueel misbruik.

De Rooms Katholieke Kerk werkt intensief samen met universiteiten om een website te ontwikkelen die zowel in zowel het Engels, Italiaans, Spaans, Duits en het Frans wordt ontwikkeld. Het doel van de site is om mensen die verantwoordelijkheid dragen om te reageren bij seksueel misbruik [ red: zijn we dat niet allen?] richtlijnen te bieden en te ondersteunen met bijvoorbeeld de kenmerken waar ze op zouden kunnen letten. Tevens kunnen slachtoffers op de site terecht voor informatie.

Het Vaticaan, zelf gewikkeld in veel seksuele schandalen en veelvuldig beschuldigd hier niet haar verantwoordelijkheid voor en in te willen nemen, geeft aan dit niet als een doekje voor het bloeden te beschouwen. Ze is van plan dit initiatief langdurig vol te houden en blijvend te willen ondersteunen. Ze positioneert zichzelf nu als een partij die zich juist niet afzijdig van deze problematiek wil houden, maar juist een onderdeel van de oplossing wil zijn.

In april 2011 heeft het Vaticaan een brief gestuurd naar alle bisschoppen waarin zij aangeeft dat het bestrijden van seksueel misbruik van kinderen door priesters hoog op de prioriteitenlijst moet komen te staan. De website lijkt een onderdeel te vormen van deze veranderende houding van de Kerk.

De informatieve site wordt begin volgend jaar aan het internet ontsloten. Dit vindt gelijktijdig plaats met het seminar in Rome genaamd “ Richting Genezing en Vernieuwing” waarin het bestrijden van seksueel misbruik centraal zal komen te staan. Een URL is nog niet bekend gemaakt.