Internetaanbieders suggereren dat hun netwerken veilig zijn, maar veilig in deze context is natuurlijk maar heel betrekkelijk. Wie communiceert over het internet moet verbindingen hebben met andere computers en is daarmee, in bepaalde mate, natuurlijk altijd aan risico blootgesteld.

Providers zoals Panthera voeren continue activiteiten achter de schermen uit die moeten leiden tot een veilger netwerk. Dat is in uw belang, maar natuurlijk ook in dat van ons. Het levert bij ons minder storingen op en dus minder werk. Daarnaast levert het meer tevreden klanten op.

Vrij nieuw is dat de Nederlandse Telecomwet een bepaling heeft opgenomen die een zorgplicht voor providers beschrijft. Daarmee zijn we vanaf nu dus verplicht wat we voorheen al zelf deden. Zo richten wij ons op het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en gebruikers. We passen technische en organisatorische maatregelen toe ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van de door ons aangeboden netwerken en diensten.

Het is goed dat internetaanbieders nu ook echt maatregelen moeten nemen omdat ze een formele verantwoordelijkheid hebben gekregen naar hun klanten. Voor Panthera wijzigt hier overigens niets door. Wij voldeden al aan alle bepalingen die opgenomen zijn in deze nieuwe regelgeving.