Als u op zoek bent naar een partner die net als u gelooft dat alleen echte samenwerking, waarbij resultaat, integriteit en kwaliteit centraal staan, werkt, dan bent u bij Panthera BV op de juiste plek. Wij investeren graag in langdurige relaties omdat deze leiden tot meer begrip en wederzijds vertrouwen. Goede relaties streven hetzelfde doel na zodat het resultaat van investeringen en inspanningen voor iedereen zinvol is. Wij willen dan ook PRIMA voor en met u werken:

Professioneel

Resultaatgericht

Innovatief

Methodisch

Affiniteit

Professioneel

Wij beschouwen onder professionaliteit veel meer dan alleen zakelijke kleding dragen. Het gaat om de wijze waarop wij ons werk uitvoeren, hoe we onze vakkennis bijhouden, deze toepasbaar maken voor onze klanten en het delen, hoe we samenwerken, hoe we communiceren en bijvoorbeeld hoe wij gericht werken aan het gezamenlijke succes waarbij we streven naar kwaliteit uitgaande van een hoge mate van mens- en servicegerichtheid.

Resultaatgericht

Wij spannen ons actief in om concrete resultaten te bereiken en daarmee de uitgezette doelstellingen te behalen. Bij tegenslagen geven we niet op. We volgen het motto dat wie het doel voor ogen houdt, de weg erheen niet kwijt kan raken. We raken niet verdwaald in zijwegen en zijn zeer goed in staat hoofd- van bijzaken te scheiden.

Innovatief

Bij innovatie gaat het er niet zo zeer om, om maar anders te zijn, maar om iets beter of effectiever aan te pakken. Nadenken over hoe dat bereikt kan worden, is onze tweede natuur geworden.

Methodisch

Voor Panthera BV is methodisch werken het fundament van succes. We gebruiken het als een vorm van procesbesturing waardoor we op een beheerste, gestructureerde en gecontroleerde wijze het gewenste resultaat kunnen bereiken. Ons handelen wordt daarmee effectiever en doelgerichter. Omdat onze activiteiten volgens van te voren geplande stappen verlopen die zijn afgeleid van de doelen die we met u hebben afgesproken, zijn ze bewust en meetbaar.

Affiniteit

Wij verbinden en versmelten daardoor met onze klanten. Doordat we ons goed en snel kunnen inleven ontstaat er een natuurlijke onderlinge verwantschap. Onze affiniteit ontstaat omdat we ons met u gaan identificeren. Daardoor ontstaat een onderlinge verbondenheid die ertoe bijdraagt dat wij niet alleen ons werk erg graag doen, maar dat ook graag voor u willen doen.