Als projectbureau opgericht in 1995 was Panthera van oudsher gericht op kantoorautomatiseringoplossingen. Begin 1998 kwam er, door de overname van een Amsterdams ontwerp- en communicatiebureau, een specialisme bij: online marketing. Nadien zijn we ons ook gaan richten op telefonie en VoIP oplossingen. Panthera BV heeft daardoor nu de benodigde ervaring, kennis en vaardigheden in huis om onder een dak effectieve communicatie- en informatieoplossingen te realiseren.

We willen als Panthera onze bijdrage aan het welzijn van de mens en zijn omgeving bieden door organisaties te ondersteunen ICT middelen op de meest optimale wijze in te zetten. Welzijn heeft hierin voor ons een brede betekenis. Welzijn heeft immers niet alleen betrekking op de beleving van mensen, maar ook op aspecten zoals duurzaamheid, effectiviteit en efficiency.

Onze missie heeft voor ons dan ook alles te maken met communicatie, intermenselijke contacten en relaties, maar ook met de omgang met techniek en kwaliteit van leven. Voor ons is er dan ook niets mooiers om onze kennis en ervaring in te kunnen zetten om hier een bijdrage aan te kunnen leveren!

Onze visie

Panthera ziet ICT als een middel, niet als doel op zich. Het kan u helpen uw werkprocessen beter en goedkoper te laten verlopen. Wij zijn ervan overtuigd dat ICT zo ingericht kan worden dat het bijdraagt aan het succes van uw organisatie. Vanuit deze overtuiging zien wij ICT niet als een kostenpost, maar als een dienst die juist geld oplevert.

Daarnaast zou ICT haar steentje moeten bijdragen aan een positievere werkbeleving. ICT moet zo werken, dat mensen het prettig vinden om te gebruiken. Simpel en toegankelijk. ICT is er immers voor mensen, mensen niet voor de ICT.

Wij zien het dan ook als onze opdracht om ICT effectief te laten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van MKB bedrijven. De werkbeleving neemt daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol in.

Historie

Panthera BV is bij de notaris als besloten vennootschap ingeschreven in 1995, maar was al jaren daarvoor actief als VOF. We hadden op het moment van de start van de BV daardoor al ervaring met omvangrijke consultancy-, coaching-, opleidings- en talloze technische IT trajecten. Binnen Panthera werd deze ervaring op natuurlijke wijze ineen gesmeed tot een krachtige energierijke en innovatieve bundel.

In het begin van het ontstaan van Panthera zag de ICT markt er anders uit dan nu. Veel ICT bedrijven waren erg technisch van aard en er was weinig aansluiting tussen de werkprocessen en de ICT middelen te bespeuren. Panthera BV was een van de eerste organisaties in Nederland die juist een optimale IT-Business-Alignment nastreefde met haar werkmodel. Dat we dit model ook voor het MKB gebruiken, is nog steeds een unicum in de ICT wereld. We hebben daarom actief aan de basis gestaan van veel ICT trajecten en projecten binnen het MKB en grootbedrijven waarbij de mens en diens werkprocessen centraal kwamen te staan.

Identiteit

De identiteit van Panthera kan het beste omschreven worden als een waarbij samenwerking in de vorm van partnership, integriteit en kwaliteit centraal staan. Voor ons zijn wederzijds respect en vertrouwen van groot belang. Dit zijn voor ons geen lege begrippen of marketing termen. Dit is het fundament van ons bestaan, de brandstof waarop wij draaien.

We investeren dan ook graag in langdurige relaties omdat deze volgens ons de mogelijkheid bieden tot betere inleving, meer begrip en wederzijds vertrouwen. Goede relaties streven volgens ons dezelfde doelen na zodat het resultaat van investeringen en inspanningen voor iedereen zinvol is. Samen werken en daarmee samen geld verdienen zien we als iets wat daarom heel goed bij ons past.