Als projectbureau opgericht in 1995 was Panthera van oudsher gericht op kantoorautomatiseringsoplossingen. Begin 1998 kwam er, door de overname van een Amsterdams ontwerp- en communicatiebureau, een specialisme bij: online marketing. Nadien zijn we ons ook gaan richten op telefonie en VoIP oplossingen. Panthera BV heeft daardoor nu de benodigde ervaring, kennis en vaardigheden in huis om onder een dak effectieve communicatie- en informatieoplossingen te realiseren.

We hebben voor ogen om met Panthera onze bijdrage aan het welzijn van de mens en zijn omgeving te leveren. Dit doen wij door organisaties te ondersteunen hun ICT middelen op de meest optimale wijze in te zetten. Welzijn heeft hierin voor ons een brede betekenis. Welzijn heeft immers niet alleen betrekking op de beleving van mensen, maar ook op aspecten zoals duurzaamheid, effectiviteit en efficiency.

Ons werk heeft dan ook alles te maken met communicatie, intermenselijke contacten en relaties, maar ook met de omgang met techniek en kwaliteit van leven. Voor ons is er niets mooiers om onze kennis en ervaring in te kunnen zetten om hier een bijdrage aan te kunnen leveren!

Onze visie

ICT is een middel, niet een doel. Het kan u helpen uw werkprocessen beter en goedkoper te laten verlopen. Het kan het werk van mensen prettiger maken. Maar de wereld van de ICT verandert snel. Zowat dagelijks komen er nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe bedreigingen bij. En dat terwijl ICT volgens ons steeds belangrijker wordt om organisaties goed en concurrerend te laten functioneren. Wij zien daarom een toekomst aankomen waarbij u steeds afhankelijker wordt van ICT systemen, maar ook een toekomst waarbij u zelf steeds meer afstand en daarmee minder verstand van die omgeving zult gaan krijgen.

Nu al worden naast de toenemende eisen aan de veiligheid steeds meer vragen gesteld over de toegankelijkheid en stabiliteit van gebruikte systemen. De Covid pandemie heeft daar de nodige druk op gezet. Het valt daardoor niet mee om als MKB bedrijf zelf over alle benodigde specialistische kennis te beschikken dit zorgeloos bereiken. Daarvoor is een specialist nodig die dit tot zijn vakgebied heeft gemaakt. Maar deze moet wel als een echte partner met u samenwerken en binnen redelijke voorwaarden zoals tijd en geld kunnen en willen opereren.

Onmogelijk zult u misschien denken, maar toch zijn wij ervan overtuigd dat ICT binnen die randvoorwaarden zo ingericht kan worden dat het goed bij kan dragen aan het succes van uw organisatie. Vanuit deze overtuiging zien wij ICT niet als een kostenpost, maar als een dienst die juist geld oplevert en daardoor alleen al steeds belangrijker zal worden.

Daarnaast en gelijktijdig zou ICT haar steentje moeten bijdragen aan een positievere werkbeleving. Juist omdat ICT zo belangrijk wordt, maar ook steeds complexer, moet het voor de gebruiker zo eenvoudig en goed mogelijk werken. Er moet op kunnen worden vertrouwd als water uit de kraan. ICT moet zo werken, dat mensen het prettig vinden om het te gebruiken. Simpel, veilig en toegankelijk. ICT is er immers voor mensen, mensen niet voor de ICT. Nu niet, maar ook niet in de toekomst.

Onze missie

Als totaaloplosser voor de kantoorautomatisering van het MKB, zien wij het dan ook als onze primaire opdracht om ICT effectief te laten bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van MKB bedrijven. Dat doen wij vanuit onze unieke bedrijfsopvatting waarbij partnership een van de kernwoorden is. Daar speelt de werkbeleving minstens zo’n belangrijke rol in als de stabiliteit, functionaliteit en natuurlijk de veiligheid van het gebruikte platform. Zaken waar wij ons voor u, vanuit uw belang, graag op richten.

Historie

Panthera BV is bij de notaris als besloten vennootschap ingeschreven in 1995, maar was al jaren daarvoor actief als VOF. We hadden op het moment van de start van de BV daardoor al ervaring met omvangrijke consultancy-, coaching-, opleidings- en talloze technische IT trajecten. Binnen Panthera werd deze ervaring op natuurlijke wijze ineen gesmeed tot een krachtige energierijke en innovatieve bundel.

In het begin van het ontstaan van Panthera zag de ICT markt er anders uit dan nu. Veel ICT bedrijven waren erg technisch van aard en er was weinig aansluiting tussen de werkprocessen en de ICT middelen te bespeuren. Panthera BV was een van de eerste organisaties in Nederland die juist een optimale IT-Business-Alignment nastreefde met haar werkmodel. Dat we dit model ook voor het MKB gebruiken, is nog steeds een unicum in de ICT wereld. We hebben daarom actief aan de basis gestaan van veel ICT trajecten en projecten binnen het MKB en grootbedrijven waarbij de mens en diens werkprocessen centraal kwamen te staan.

Identiteit

De identiteit van Panthera kan het beste omschreven worden als een waarbij samenwerking in de vorm van partnership, integriteit en kwaliteit centraal staan. Voor ons zijn wederzijds respect en vertrouwen van groot belang. Dit zijn voor ons geen lege begrippen of marketing termen. Dit is het fundament van ons bestaan, de brandstof waarop wij draaien.

We investeren dan ook graag in langdurige relaties omdat deze volgens ons de mogelijkheid bieden tot betere inleving, meer begrip en wederzijds vertrouwen. Goede relaties streven volgens ons dezelfde doelen na zodat het resultaat van investeringen en inspanningen voor iedereen zinvol is. Samen werken en daarmee samen geld verdienen zien we als iets wat daarom heel goed bij ons past.