Nu Microsoft ook Kidaro heft opgekocht, is het bewijs wel geleverd hoe ook de grote jongens aankijken tegen de virtualisatie van machines. 

Kidaro, een bedrijf dat amper 1,5 jaar geleden haar eerste product op de markt bracht en  zich gespecialiseerd heeft in virtuele pc technologie, is gekocht door Microsoft met de bedoeling de software die Kidaro ontwikkeld heeft, zo snel mogelijk op te nemen binnen haar eigen programmatuur.

In feite is dat wat Kidaro heeft gedaan een voortzetting op de software van Microsoft. Het zorgt er voor dat migraties beter kunnen verlopen en dat virtuele machines eenvoudiger op een gewone Windows pc geïnstalleerd kunnen worden. De naam Kidaro zal niet blijven bestaan voor dit product, maar worden opgedoopt tot Microsoft Enterprise Desktop Virtualization.

De drie mensen die Kidaro hebben opgericht, komen in dienst bij Microsoft. Het opkopen van Kidaro ligt in de lijn van eerdere aankopen van Microsoft om bedrijven die iets doen met virtualisatie over te nemen. Blijkbaar wordt hier een goede toekomst van verwacht.