Het opt-in is een methode van afhandeling van aanmeldingen voor het op grote schaal verzenden van e-mail (nieuwsbrieven). Het houdt in dat elke ontvanger vooraf toestemming moet geven voor het toezenden van de e-mail. Dit is in de wet op telecommunicatie geregeld. Iemand een e-mail toesturen zonder dat hij daarvoor vooraf toestemming heef gegeven, is dus verboden.

Meestal geeft iemand zijn e-mailadres op via een aanmeldingsformulier op een website met als doel dat er e-mail heen gestuurd mag worden. Als niet duidelijk vermeld wordt waarvoor het opgeven van het adres bedoeld is, dan mag het er ook niet voor dat doel gebruikt worden. Het is daarom een goed gebruik bij opgeven aan te laten vinken dat men zich accooord verklaart met het laten toezenden van bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Dubbele opt-in (ook confirmed opt-in genoemd) betekent dat iemand die zich aanmeldt een mailtje toegestuurd krijgt op het adres dat hij opgegeven heeft. Hiermee voorkomt u dat iemand e-mailadressen opgeeft die van een ander zijn. De verificatie van de aanmelding bestaat er dan meestal uit dat in dit mailtje een link staat waarop geklikt moet worden voordat de aanmelding definitief wordt gemaakt. Het gebruik van confirmed opt-in wordt ten zeerste aangeraden omdat u als verzender aansprakelijk bent voor e-mail die naar onterechte adressen verstuurd wordt. Wordt geen gebruik gemaakt van een dergelijke verificatie, dan spreekt men van single opt-in.