Het is algemeen bekend dat Google regelmatig haar algoritmes aanpast. Hierdoor kan er minder misbruik van de zoekmachine worden gemaakt en worden de zoekresultaten steeds beter. De aanpassingen van oktober 2010 zorgen er bijvoorbeeld voor dat nieuwe berichten over bepaalde onderwerpen beter gevonden worden dan minder recente berichten.

Voorheen kwam het wel voor dat een website waar veel te vinden was over een bepaald onderwerp, hoog in Google terecht kwam. Terecht, zullen velen denken. Maar als een website relatief oud was, maar toch goed bekend bij Google, dan kon dat lang zo blijven. In sommige gevallen bleek dat lastig. Wijzigt bijvoorbeeld de wetgeving of heeft men nieuwe inzichten gekregen op het gebied van een bepaald medicijngebruik, dan zou het wel zo prettig zijn als juist die berichten bovenaan de zoekresultaten verschijnen, in plaats van de verouderde informatie van deze ‘dominante’ websites.

Google heeft nu in haar algoritme ingebouwd dat er, voor bepaalde berichten, onderscheid wordt gemaakt in de positie van de zoekresultaten door de ontsluitingsdatum mee te laten wegen. Hierdoor krijgt de actualiteit van de berichten een rol in de rangorde.

Nu lijkt dit logisch en ook gewenst, maar er zijn gevallen denkbaar waarbij de actualiteit helemaal niet zo’n grote rol zou moeten spelen. Daar waar men kan lezen over hoe de Azalea het beste verpot kan worden, hoeft het meest recente bericht immers niet beter te zijn dan een oud artikel over dit onderwerp. Google probeert dan ook onderscheid te maken tussen die berichten waarvan aangenomen wordt dat de laatste versies daarvan wel relevanter zijn dan de oudere, en artikelen waarvan dat niet het geval is.

We moeten nog merken of het echt goed werkt, want het lijkt nogal een complexe materie. Maar het idee is natuurlijk goed. Immers, als we zoeken naar duikstekken in Egypte willen we wel graag het meest recente overzicht.