Sinds enkele jaren kunnen data en spraak over dezelfde dragers vervoerd worden. Door telefonie en IT met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe mogelijkheden die eerder niet of slechts heel moeilijk tot stand te brengen waren. Panthera slaat met haar VoIP oplossingen een brug tussen de wereld van spraak en data doordat zij geïntegreerde oplossingen biedt waarin deze componenten met elkaar versmolten zijn. Om vanuit Microsoft Outlook een contact aan te kunnen klikken waardoor de telefoon automatisch belt naar het nummer van deze persoon, is voor sommigen misschien een droom, maar voor ons slechts een klein voorbeeldje van wat mogelijk is.

VoIP (Voice Over Internet Protocol) wil niets anders zeggen dat spraak niet meer via de oude analoge of digitale lijnen plaatsvindt, maar via het netwerk. Hierdoor zijn al uw netwerkcomponenten zoals server en printers dus rechtstreeks verbonden met uw telefooncentrale. Op die manier kunnen deze apparaten met elkaar communiceren en dus samen voor nieuwe oplossingen zorgen. Naast de enorme functionaliteit die hierdoor ontstaat levert het vaak ook een kostenbesparing op. Bellen met behulp van VoIP levert al snel een verlaging op van de maandelijkse belkosten met maar liefst 20%! Voor organisaties die veel bellen, kan dit nog veel meer worden.

Met onze gefaseerde projectaanpak bent u er van verzekert dat uw VoIP implementatie ook daadwerkelijk leidt tot een optimalisatie van uw effectiviteit. Hoewel soms anders gesuggereerd, kan VoIP ook wel degelijk interessant zijn voor organisaties die niet beschikken over verschillende vestigingen of die alleen binnen Nederland bellen. Om te onderzoeken of VoIP ook interessant voor u is, volstaat slechts een enkel telefoontje. We onderzoeken graag voor u of VoIP u daadwerkelijk helpt om uw kosten te verlagen!