Als ondernemer wilt u weten of de investering in online activiteiten juist is (geweest). Maar u kunt moeilijk vergelijken en de meeste gegevens waarover u beschikt worden u aangereikt door partijen die hierin zelf belangen hebben.

Online Auditing wijkt in wezen niet sterk af van IT Auditing. Bij Online Auditing richten wij ons echter op het meten van de vooraf vastgelegde targets van online activiteiten. Daarnaast kunnen we vooraf onderzoeken of media inkoop voorstellen marktconform zijn, en de te verwachtte resultaten zullen kunnen gaan opleveren. We benchmarken voorstellen en offertes en maken bijzondere afwijkingen snel helder.

De Online Auditing van Panthera richt zich op een onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van de veiligheid, risico’s, targets en resultaten van online activiteiten. We kijken naar de organisatie van het voortbrengingsproces en de techniek van de onderliggende systemen. Online Auditing kan vanzelfsprekend worden ingezet om tevens de diensten en leveringen van derden te toetsen en/of te beoordelen.